Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar

Utbildningen Certifierad kompetensutvecklare riktar sig till såväl HR-och utbildningsansvariga som konsulter och ger en gedigen grund i pedagogik och lärande.

Du går under 6 dagar igenom det som du behöver kunna för att både kunna förstå behov och skapa lösningar. Vi jobbar både via webb och i klassrum.

Upplägg

Programmet kräver ett aktivt deltagande av samtliga deltagare med förberedande hemuppgifter innan varje utbildningsmodul. Utbildningen hålls av erfarna kursledare som varvar teori med diskussioner, gruppövningar och Case som löper under hela programmet.

Datum

HT 20

Steg 1: 31 aug – 01 sep
Steg 2: 12-13 okt
Steg 3: 23-24 nov

VT 21

Steg 1: 18-19 januari
Steg 2: 8-9 mars
Steg 3: 19-20 april

Individuell rådgivning/feedback/coaching

Efter genomfört program ges möjlighet till individuell rådgivning, feedback och coaching baserat utmaningar som deltagaren står inför.

Advantum Ledarprogram

– Ett träningsläger för chefer

Vill du stärka din roll som chef och ledare? Bli tydligare och få större möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp? Då är vårt ledarutvecklingsprogram något för dig!

Advantum Ledarprogram ger dig under nio månader de verktyg och de insikter du behöver för att kunna ta nästa steg i din utveckling. Ett program som ger stark effekt på kort tid – mycket tack vare att vi ägnar största delen på träffarna till aktiv träning, reflektion och erfarenhetsutbyte och lägger faktapåfylland före och mellan passen med hjälp av e-learningen digitala Chefsskolan.

Advantum Ledarprogram är uppdelat i fyra steg med 6-8 veckors mellanrum – totalt 9 dagar. Du kommer att arbeta praktiskt och verklighetsnära och även med ett case som följer utbildningen hela vägen. Du har stöd av vår Lärportal™ under tiden mellan de olika stegen där du både håller kontakt med deltagare och kursledare, lämnar in övningar och följer diskussioner.

Din personliga handlingsplan börjar med en 360-analys som ger stark självinsikt och sätter en tydlig målbild över den utveckling du vill göra. Du får i uppstarten ett bokpaket på totalt fem böcker som innehåller den faktakunskap du behöver. Dagarna är praktiska och upplevelsebaserade och programmet bygger på att du lägger en del tid på hemuppgifter och vidare läsning mellan de olika stegen. Du behöver göra kapitlen i e-learningen mellan stegen så att du har grundförståelse och fakta på plats innan vi ses.

Alla utbildningstillfällen sker i internatform, kostnad för internat och logi tillkommer.

E-learning ingår

Digitala Chefsskolan följer programmet och gör att du kan använda tiden optimalt i klassrum tillsammans med kursledare och deltagare. Du läser in och får basfakta på plats innan träffarna och tränar och övar aktivt i klassrummet.

Antal personer

Max 16 personer per grupp.

Antal dagar

Totalt 9 dagar (3+2+2+2).

Datum VT20

Steg 1 – 15-17 januari 2020 – Högberga Gård Hotell & Konferens AB
Steg 2 – 12-13 mars 2020 – Högberga Gård Hotell & Konferens AB
Steg 3 – 20-21 augusti 2020 – Högberga Gård Hotell & Konferens AB
Steg 4 – 8-9 oktober 2020 – Högberga Gård Hotell & Konferens AB

Pris för logi: 15 900 kr

Datum HT20

Steg 1 – 26-28 augusti 2020
Steg 2 – 22-23 oktober 2020
Steg 3 – 10-11 december 2020
Steg 4 – 4-5 februari 2021

Pris för logi: 15 900 kr

Datum VT21

Steg 1- 20-22 januari
Steg 2 – 18-19 mars
Steg 3 – 20-21 maj
Steg 4 – 19-20 augusti

Pris för logi: 15 900 kr

UGL in English – Understanding Group and Leader

The UGL course, Understanding Group and Leader, has been the fundamental leadership course for the Swedish Armed Forces since 1981. Since around 1990, it has become a much appreciated and popular course outside of the Swedish Armed Forces as well.

The overall aim of the course is to make participants more effective as leaders and/or as members of a working group.

UGL starts  Monday morning  and ends Friday afternoon with a total of 48 hours of training.

Group Size  8-12 participants.

Accommodation fees not included

Hotelprices  four nights

Kungsängen: 10 200 SEK