Managers License

– skapa en trygg bas i ditt ledarskap och få körkort i ledarrollen

I det här programmet bygger du gradvis upp din kunskap och kompetens för att axla ett formellt chefsansvar. Programmet genomförs digitalt i tio steg – varannan vecka under fem månader – och examen görs fysiskt i ett casebaserat upplägg med skådespelare och övningar samt test som ger dig din chefslicens. Ett Diplomeringsprogram på 80 timmar totalt.

De tio första stegen görs digitalt via Zoom där du får faktapåbyggnad och möjlighet att diskutera och reflektera i grupp kring olika teman och dilemman. Mellan varje steg arbetar du i en lärgrupp där du löser uppgifter och reflekterar i teamet kring egna erfarenheter. Hemuppgifter och arbete i lärgrupper är en viktig del av att implementera kunskapen och du kan räkna med cirka 3 timmar mellan varje steg, som du behöver lägga in i planeringen.

Du har parallellt med det livesända programmet också en e-learning i Arbetsmiljö på ca 2,5 timme som du gör i egen takt för att få en förståelse för ditt chefsansvar vad gäller regelverket inom arbetsmiljöområdet. Som kurslitteratur ingår även den digitala boken ”Chefens 42 samtal” som är en praktisk handbok som du har kvar och kan använda för dina kommande samtal.

Efter de tio stegen träffas ni i gruppen live och gör en två-dagars diplomering. Här får du möjlighet att praktisera dina kunskaper och få feedback på ditt agerande, bygga nätverk och diskutera dilemman och utmaningar. Du kommer att träffa fiktiva ”medarbetare ”(skådespelare) som agerar i olika situationer och case. Du gör gruppövningar och en avslutande kunskapstest. Har du klarat alla moment får du ut ditt ”körkort” – din Managers License.

Datum

VT 23

Steg 1:  Rollen som chef 16 feb 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 6 mar 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 21 mar 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 3 apr 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 21 apr 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 5 maj 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 15 maj 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 2 jun 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 14 jun 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 20 jun 09.00-12.00
Examenscase 27-28 jun 09.00-17.00


HT 23

Steg 1:  Rollen som chef 15 sep 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 29 sep 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 11 okt 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 23 okt 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 7 nov 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 20 nov 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 8 dec 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 15 jan 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 31 jan 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 16 feb 09.00-12.00
Examenscase 7-8 mar 09.00-17.00

 

Diplomerad ledare 1

– diplomprogram som tar ditt ledarskap till nästa nivå

Är du mogen att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Tre utbildningar som tar dig till Diplomerad ledare 1.

Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Ny som chef och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar. Du avslutar med den digitala Chefsskolan där du leder ett virtuellt team och gör övningar och tester. När du klarat de tre delarna och kunskapstestet så får du ditt diplom – Diplomerad ledare 1.

Vilka utbildningar i kombination som är rätt för just dig hjälper våra rådgivare och våra Kompetensprofiler dig att få fram. Du har två år på dig att gå programmets tre steg och du väljer datum i det öppna kursprogrammet som passar dig. I Stockholm, Göteborg, Malmö eller om du vill delta digitalt.

Diplomerad ledare 2

– diplomprogram som tar ditt ledarskap till nästa nivå

Är du erfaren chef eller ledare och redo att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du har redan gått grundutbildningar i ledarskap och vill utveckla dig till nästa nivå. Tre utbildningar som tar dig till Diplomerad ledare 2.

Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Transformerande Ledarskap som ger självinsikt och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar. Du avslutar med den digitala Chefsskolan där du leder ett virtuellt team och gör övningar och tester. När du klarat de tre delarna och kunskapstestet så får du ditt diplom – Diplomerad ledare 2.

Vilka utbildningar i kombination som är rätt för just dig hjälper våra rådgivare och våra Kompetensprofiler dig att få fram. Du har två år på dig att gå programmets tre steg och du väljer datum i det öppna kursprogrammet som passar dig. I Stockholm, Göteborg, Malmö eller om du vill delta digitalt.

Diplomerad Kompetensutvecklare

– kompetensutveckling från A–Ö

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet genomförs digitalt i åtta steg som sedan avslutas med ett diplomeringsscase i klassrum under en dag. Ett diplomeringsprogram på 40 timmar totalt.

Varje pass är 3 timmar långt och genomförs via Teams där vi går igenom modellsynsätt och teori, skapar insikter och delar erfarenheter. Efter varje steg görs hemuppgifter i lärtriader där grupper om tre arbetar vidare och praktiserar kunskaperna i tydliga steg.

Efter de åtta stegen träffas ni i gruppen live för den casebaserade examensdagen där ni redovisar och får feedback på er examensuppgift.

Datum

VT 23

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 9 feb 09.00-12.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 7 mar 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 29 mar 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 20 apr 09.00-12.00
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 4 maj 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 16 maj 09.00-12.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 31 maj 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 13 jun 09.00-12.00
Examenscase 21 jun 09.00-17.00


HT 23

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 25 sep 09.00-12.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 10 okt 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 25 okt 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 10 nov 09.00-12.00
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 24 nov 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 11 dec 09.00-12.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 18 jan 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 30 jan 09.00-12.00
Examenscase 12 feb 09.00-17.00