Ny som projektledare

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt.

När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? är några av frågorna vi söker svar på.

Fokus är process och struktur, men för att bli en effektiv projektledare behöver vi även utveckla våra kommunikativa förmågor samt vårt ledarskap. Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker vi din förmåga även inom dessa områden.

Under de tre dagarna jobbar vi igenom ett case där du som deltagare går in som projektledare och löser konkreta uppgifter och utmaningar.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

Projekt som arbetsform.

 • Organisation och roller
 • Agila metoder

Idé och initiering.

 • Mål, tid, resurser och syfte
 • Förstudie.
 • Översiktlig tidplan
 • Affärs- eller verksamhetsnyttan
 • Kommunikation internt och externt

Planering av tid och resurser.

 • Bemanning
 • Riskhantering
 • Kvalitetshantering

Genomförande.

 • Att leda ett projekt mot uppsatta mål
 • Att sätta samman en projektgrupp
 • Att leda grupper
 • Kommunikation och feedback
 • Att utveckla en projektgrupp till ett effektivt team
 • Projektuppföljning: Att ha koll på projektarbetet.

Överlämning av resultatet

 • Olika intressenter och olika förväntningar
 • Metod för rapportering

Avslut

 • Effektutvärdering.
 • Hur se till så att resultatet används/implementeras och ger avsedd effekt

Utbildningens mål

 • Att nå insikt om projektledarskapets utmaningar
 • Att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i projektledarrollen
 • Att med grundläggande kunskaper i ledarskap och kommunikation stärka sin förmåga att leda oc utveckla projektgrupper

Målgrupp

För dig som är på väg in i en projektledarroll eller som har lett projekt i upp till ett år. Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller står i begrepp att ta det steget.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden