Att leda och facilitera workshops

– mer energi och kreativitet på nästa möte

Vi spenderar mycket tid i möten. Med en mer varierad syn på möten och fler metoder kan du skapa mer energi och bättre resultat. En utbildning som under två dagar ger dig en verktygslåda för kreativa och resultatskapande möten.

Du bygger på dina metoder och lär dig att styra mot uppsatta mål. Du får tekniker för att skapa engagemang och delaktighet och du tränar på att vara ledaren i rummet och få olika viljor att enas och skapa resultat. En stor del handlar om att se det som händer, visualisera och tydliggöra och att vägleda mot samsyn och beslut.

Praktisk pedagogik

– lär dig skapa effektiva lärpass och utbildningar

Kursen i praktisk pedagogik ger alla som har en kunskapsförmedlande roll en bredare verktygslåda för att effektivisera lärandet och skapa kunskapsöverförande möten och kurspass. Att verkligen förmedla kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar.

Hela pedagogikutbildningen bygger på tydliga strukturer i planering och förståelse för psykologin i lärandet. Du gör praktiska övningar och förbereder ett “lärpass” som du jobbar aktivt med under utbildningen. Du lär dig olika metoder, sätt att planera och variera och att anpassa dina egna lärpass och utbildningar till olika mål och syften.