Martin & Servera

Utbildningar hos Advantum Kompetens

Martin & Servera har valt Advantum Kompetens som partner inom utbildning och utveckling. Det har varit viktigt för oss att kunna säkerställa att vi har en god samsyn kring kompetensutveckling och värdegrundsarbete.

Genom ett ramavtal är vi nu avtalskund hos Advantum Kompetens och har därmed fått tillgång till hela Advantums kursutbud till rabatterade priser. Som ramavtalskund har Martin & Servera mellan 10 – 20 % rabatt på kursutbudet beroende på typ av utbildning. Kostnaden för utbildningen bokförs på respektive deltagares kostnadsställe.

Filosofi

Advantum Kompetens arbetar alltid för att de utbildningar som erbjuds ska skapa bestående resultat i vardagen. Ämnesområdena kretsar runt att hjälpa oss bli bättre på att hantera olika situationer i arbetslivet och människorna omkring oss.

70/20/10-principen

Vi vet att 70% av kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet, 20% sker i reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer. De sista 10% är kompetensutveckling i mer styrd form, alltså formell utbildning. Denna modell ligger till grund för Advantums kursupplägg och Martin & Servera är förespråkare för ett lärande i arbete enligt denna princip.

Utbildningsutbud

I huvudmenyn överst på sidan kan du läsa mer om de olika utbildningsalternativen. Det erbjuds öppna klassrumsutbildningar, utbildningar som blandar flera utbildningsformer och verktyg till en ”blended learning”-variant, e-learning och skräddarsydda utbildningar. De flesta av de öppna klassrumsutbildningarna erbjuds även som distansutbildning via Advantum Online.

Öppna utbildningar

Klicka dig vidare i bild-menyn nedan för att hitta utbildningar för just din roll.

Chef och ledare

Utveckla dig själv för att kunna utveckla andra

Medarbetare

Bygg på din kompetens för att bli framgångsrik på jobbet.

Specialist

Paketera din kunskap rätt - så når du lättare fram till andra

HR och beställare​

Få verktyg och tips - för att stötta andras utveckling

E-learning

Fristående e-learningutbildningar erbjuds genom Advantums dotterbolag Kompetens Express inom många ämnen som exempelvis Handleda och utveckla andra, Utvecklingssamtal och Presentationsteknik.

Skräddarsydda utbildningar/blended learning

Det går även att skräddarsy utbildningar. Är du intresserad av detta alternativ, kontakta din HR-chef/HR-partner för att stämma av dina önskemål kring innehåll och upplägg.

Vem ska kunna gå?

Utbildningar via Advantum Kompetens erbjuds ledare eller medarbetare i Martin & Servera som har ett utvecklingsbehov som är kopplat till tjänsten och som inte täcks av Martin & Serveras interna utbildningsutbud. Behovet ska vara förankrat med chef samt HR-chef/HR-partner.

Samtliga ledare inom Martin & Servera koncernen ska dock även fortsättningsvis gå det interna ledarprogrammet.

Anmälan och priser som ramavtalskund

Öppna utbildningar

Anmälningar görs på Advantums webbplats och i samråd med chef och HR-chef/HR-partner. Du anger rabattkoden Martin&Servera.

Vi har 15% rabatt på ordinarie pris på öppna utbildningar med undantag för internatutbildningarna UGL & THE där vi har 10% rabatt på ordinarie pris (ej rabatt på logi).

E-learning

Vill du boka e-learningutbildningar gör du det på Kompetens Express webbplats med samma rabattkod, Martin&Servera. Behöver du köpa 10 eller fler licenser kontakta först din HR-chef eller HR-partner.

Vi har 20% rabatt på ordinarie pris per licens på e-learningutbildningar.

För ordinarie priser se hemsida. Alla priser anges exkl. moms. 

Vid bokning kommer du se det ordinarie priset men du kommer automatiskt få rätt ramavtalspris vid fakturering.

Kontakt Advantum kompetens

För rådgivning runt våra  öppna utbildningar kontaktar du

Rebecca Cameron – föräldraledig
073-318 19 80
E-post

För rådgivning runt våra företagsinterna
utbildningar, anpassade insatser och
konsulttjänster kontaktar du

Katarina Stehager
070-861 64 42
E-post

KONTAKT MARTIN & SERVERA

HR-specialist Lärande och utveckling

Dagmar Machutta
070-531 50 77 
E-post

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden