6 steg – så löser du dina konflikter

Visste du att var fjärde chef har funderat på att sluta pga. konflikter på jobbet? Uppskattningsvis lägger svenska chefer ca 20 % av sin arbetstid på att hantera konflikter.

Med hjälp av intressebaserad problemlösning i sex steg får du en grund för att lösa dina konflikter på ett konstruktivt sätt. Intressebaserad problemlösning bygger på den välkända Harvardmetoden, Harvard Negotiation Project. Denna process är både ett planeringsverktyg och ett verktyg för konflikthantering och förhandling.

 1. Ange tonen och diskutera processen
  Var öppen och tydlig med dina avsikter – din syn på hur man kan lösa problem och skapa relationer. Lär känna varandra. Försök att komma överens om hur ni ska arbeta tillsammans. Ex: dagordning, anteckningar, tidsramar, utbyte av information, former för att fatta beslut, att fokusera på intressen och behov, etc.

 

 1. Definiera problemet
  Kom överens om vilken fråga eller vilket problem det är som ni behöver lösa tillsammans. Problemformuleringen måste accepteras av alla. Formulera problemet så att det är tydligt och klart, fokuserar på frågeställningar – inte på lösningar och skiljer på ”sak och person”. Försök att göra det så enkelt som möjligt, skapa en vilja att lösa problemet.

 

 1. Intressen – inte ståndpunkter
  Det är lättare att förena intressen än ståndpunkter. Ibland är det ingen konflikt mellan de olika intressena, medan det är det mellan ståndpunkterna. Det finns oftast många olika sätt att tillgodose ett intresse. Tänk på att ställa frågor. Fundera på om vissa intressen har en symbolisk eller en kulturell aspekt.

 

 1. Reservplan
  Vad du kan göra på egen hand, utan att vara överens med motparten? Att vara väl införstådd med hur din reservplan ser ut, skyddar dig mot att gå med på ofördelaktiga överenskommelser och att avvisa överenskommelser som ligger i ditt eget intresse. Kan du för-bättra din reservplan? Alla lösningar måste vara bättre än reservplanen för respektive part.

 

 1. Möjliga lösningar
  Var bestämd vad gäller dina intressen och behov, men flexibel när det gäller hur de ska kunna bli tillgodosedda. Leta alltid efter möjligheter till ömsesidiga vinster. Försök att komma fram till så många möjliga lösningar som möjligt. Håll isär den kreativa alternativ- och förslagsprocessen, från bedömnings- och värderingsprocessen. Ta hjälp av objektiva kriterier (standards och procedurer).

 

 1. Avslutning
  När ni närmar er ett avslut tänk på att bedöm de olika alternativen. Jämför och kontrollera mot båda parters intressen och reserv-planerna. Utarbeta ett utkast till överenskommelse där du efter-sträva tydlighet och åtagande.

Vill du veta mer om Konflikthantering?

Konflikthantering och svåra samtal under två dagar ger dig ökad insikt kring konflikter och hur de bör hanteras konstruktivt. Genom enkla konkreta verktyg i kombination med att du lär dig att behålla sinnesnärvaro och lugn, kan du lära dig att genom samtal lotsa dig fram till vinna-vinna lösningar.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden