Att mäta effekt av utbildning

För att mäta effekt behöver vi skapa effekt, men vad är de olika delarna som behöver hänga samman? Hur kan vi se på nivåer av lärande och olika former av mätmetoder? Och hur ska vi planera för uppföljning så att det inte blir en tankevurpa?

Vi utgår delvis från Kirkpatricks modell men bygger på resonemang med konkreta exempel och tankar kring mätbarhet av kompetensutvecklingsinsatser.

Maria Scullman Mindehag, VD för Advantum Kompetens håller i webbinariet via Teams Live Event och ger handfasta tips och råd kring just mätbarhet.

Anmälan

Anmäl dig nedan genom att fylla i formuläret

    Ställ en fråga som du vill att vi ska ta upp under webbinariet. Vi tar upp ett urval i mån av tid.

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden