Vilken position i bilen tar du?

Man kan sitta på tre positioner i en bil. I förarsätet, i passagerarsätet eller i baksätet. Denna liknelse använder jag ibland i situationer där jag ser att någon har ett förhållningssätt där man inte tar fullt ansvar eller tycker att man inte äger frågan om att driva sin egen utveckling eller förutsättningar En bra liknelse för att kunna diskutera skillnader i förhållningssätt. Att sitta i baksätet är att abdikera och bli “runtkörd” och “se vad som händer”. Att sitta i passagerarsätet innebär att man passivt påpekar vad som borde ha gjorts eller göras – av någon annan – och att sitta i förarsätet innebär att man driver och kör bilen – dit den ska. Det är den positionen som är platsen också för självledarskapet – ett förarsäte där man har och tar fullt ansvar för det som händer.

Framgångsrika organisationer visar i undersökningar att man har ett starkt självledarskap. Ett självledarskap där medarbetare i stor utsträckning kan och förmår att leda sig själva i det dagliga arbetet. Självledarskapet är dubbelt. Det kräver att individen tar ansvar för att driva sitt arbete inom givna ramar. Och det förutsätter att organisationen ger ansvar genom tydliga mål och att roller är väl definierade och att det finns en löpande uppföljning.

Självledarskap ger frihet till individen och man ser att det skapar effektiva organisationer. Grundsynen i självledarskapet innebär att individer:

  • Vill arbeta mot gemensamma mål
  • Löser problem som uppstår
  • Vill skapa resultat och göra skillnad
  • Vill utvecklas och hantera förändringar
  • Vill ha och söker aktivt feedback

För att vara bra på att leda sig själv behöver vi med andra ord känna till såväl organisationens mål och väg framåt som de egna målen och riktningen. Det är själva grunden för att kunna ta egna initiativ och driva arbetet och sin roll framåt. En stark utveckling betyder också mycket reflektion och ifrågasättande. Av egna antaganden och tankar. Det kräver nyfikenhet och insikter om hur man påverkar andra och hur man själv påverkas av omgivningen

Med målen i sikte finns frihet att hitta en effektiv väg framåt. Och för att självledarskap ska lyckas är en nyckel i synsättet kring självledarskap något som kan sammanfattas i ordet ANSVAR. Att organisationen GER ansvar och att individen TAR ansvar full ut.

Att man hela tiden tar ansvar för egna beteenden och handlingar. Att man förhåller sig så att om något ska ändras eller förbättras, lösas eller utvecklas så börjar det i det egna ansvaret. Några exempel: Du har bett om något från en kollega men det blir inte riktigt rätt eller på utsatt tid. Hen missförstod. Den första tanken då är “Vad kunde jag ha gjort annorlunda för att situationen inte skulle ha uppstått? Hade jag kunnat vara tydligare? Dubbelkollat?”.

Har du ett synsätt där ansvaret är ditt fullt ut – alltid – så sitter du i förarsätet.  Då kommer du att märka att du kan lösa saker bättre och vara proaktiv. Det går bara att förändra sig själv – det är inte troligt att du till någon större del kan förändra andra. Genom att sitta i förarsätet – alltid – kan du ta fullt ansvar för att leda dig själv till framgång.

Vill du bli bättre på att leda dig själv kan du läsa mer om vår utbildning Självledarskap.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

En kommentar
“Vilken position i bilen tar du?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden