Vi lär oss något av alla människor

Jag har en klok vän som en gång för många år sen lärde mig att tänka;  ”Man lär sig något av alla människor”. Oavsett om vi irriteras av någons beteende, inte trivs i sällskapet, känner oss uttråkade eller utsatta – så lär vi oss något av de personerna och i den situationen. Något som kan vara väldigt positivt. Om inte annat så lär vi oss något om oss själva. Hur vi reagerar och tänker och varför. Att se det positiva och det intressanta även i en, vid anblicken, mindre angenäm situation har varit ett synsätt som har gett mig många infallsvinklar och insikter i livet som annars hade gått mig förbi.

I utbildningssammanhang när vi träffas i grupp är vi alla varandras lärmiljö. Man lär sig av alla människor i rummet. Allas input. Allas erfarenheter. Allas närvaro. Inte i någon negativ bemärkelse, utan just att vi alla är varandras lärmiljö. Bara vår faktiska närvaro påverkar klimatet och gruppens process och möjligheten till utveckling.  Vi påverkar varandra och påverkas av varandras beteenden. Med andra ord finns ett större ansvar än vad vi kanske till vardags reflekterar över när vi till exempel är deltagare på en utbildning eller en gemensam aktivitet.Om jag väljer att gå en timme tidigare från en gemensam aktivitet eller komma senare så har det inte bara med mitt eget lärande och min situation att göra utan det kommer att påverka andras lärande.

Men handen på hjärtat – hur ofta tänker vi så? Att min blotta närvaro är del av någon annans lärprocess?  Kanske finns här ett område som kan stärkas. Jag tror det. I många organisationer är spelreglerna i utbildnings- och mötessammanhang otydliga. Man fokuserar på sin egen närvaro och sin egen agenda. Avviker lite innan sluttid eller kommer lite senare utifrån egna prioriteringar. Utan att tänka på att det kanske skapar mindre bra förutsättningar för andra att lära.

Man lär sig något av alla människor. Och är inte ”alla människor ” som är tänkta att vara på plats där så lär vi oss mindre eller på ett annat sätt.

/Maria Scullman – VD


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

En kommentar
“Vi lär oss något av alla människor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden