Säljanalysen™

Kompetensanalys säljarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Säljanalysen™ kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en säljarroll. Det vill säga en generell roll som säljare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  0 – Saknar kompetens inom området
  1 – Någon kompetens inom området
  2 – God kompetens inom området
  3 – Mycket god kompetens inom området
  4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

  Kompetenser

  Säljplanering

  Målstyrning
  Kan tydliggöra och styra efter målbilden och bryta ned dessa till dagliga aktiviteter och fokus. Har en förmåga att agera med målen i sikte och säkerställa att mål och delmål inte är i konflikt.
  01234
  Säljstrategi
  Arbetar med ett strategiskt förhållningssätt. Kan omvandla övergripande strategier till det egna arbetet. Arbetar proaktivt och långsiktigt.
  01234

  Företagskultur

  Värderingar och spelregler
  Kan tydliggöra/sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga säljarbetet.
  01234

  Personligt ledarskap

  Självinsikt och självbild
  Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
  01234
  Personligt ledarskap
  Kan leda sig själv och sitt arbete och vet hur arbetssättet leder mot tydliga mål och en bra arbetssituation.
  01234
  Prioritering och planering
  Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, så att aktiviteter hinns med och resultat nås på utsatt tid.
  01234

  Arbetssätt

  Möten
  Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
  01234
  Team och teamutveckling
  Kan hantera arbeta för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering genom att delta aktivt i teamets mål och agera proaktivt i den egna rollen.
  01234
  Systematiskt arbetssätt
  Kan arbeta självständigt och målmedvetet med tydliga prioriteringar. Följer processer och vårt sätt att arbeta. Använder system för att stärka arbetssätt och rutiner och registrerar löpande information och data.
  01234

  Säljteknik

  Behovsanalys
  Kan med hjälp av såväl frågeteknik som analys förstå en situation och person och vad som är rätt lösning. Utifrån behovsanalysen även se vilka delar ur eget erbjudande som är rätt att föra fram.
  01234
  Frågeteknik
  Kan använda olika typer av frågor för att både förstå motparten likväl som att påverka och leda till beslut. Är duktig på att ställa frågor som också säkerställer kommunikationen och skapar ömsesidig förståelse.
  01234
  Aktivt lyssnande
  Kan aktivt lyssna och förstå och ställa kontrollerande följdfrågor för att verkligen förstå innebörden i det som sägs.
  01234
  Presentationsteknik
  Kan presentera och föra fram budskap så att målgruppen förstår. Är trygg i sin roll att föra fram budskap och presentationer för en eller flera personer.
  01234
  Förhandlingsteknik
  Kan se och analysera hela säljprocessen och ser hur affären leds mot tydligt mål. Kan se var det krävs ett givande och tagande och hur olika lösningar kan förhandlas för ett gemensamt avslut och affär där båda parter är nöjda.
  01234
  Invändningsbehandling
  Kan hantera invändningar och kan tekniker för att bemöta motstånd och invändningar.
  01234
  Avslutsteknik
  Kan driva processen och samtal till avslut och vara tydlig med vad som krävs för att nå ett avslut och ro affären i hamn.
  01234

  Kommunikation

  Människoförståelse olika personligheter
  Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter
  01234
  Pedagogik
  Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och lära ut det som kunden behöver förstå för att känna behov.
  01234
  Kommunikationsförmåga
  Kan i tal uttrycka sig tydligt och lätt och få andra att förstå och ta in budskap.
  01234
  Skriftlig kommunikationKan uttrycka sig väl i tal och skrift på ett för målgruppen anpassat sätt 01234

  Affärsmannaskap

  Kundnytta
  Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
  01234
  Affärsmannaskap
  Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för hur en affär och kundsituation bäst hanteras utifrån verksamhetens bästa och med en långsiktig affärsrelation och kundnytta i grunden.
  01234
  Ekonomisk förståelse
  Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen
  01234

  Verksamhetskunskap

  Organisationskunskap
  Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och planer.
  01234
  Marknadskunskap
  Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
  01234
  Produktkunskap
  Har kunskap om den egna produkten/tjänsten och kan använda argument och tydighet kring produkterna för att matcha kundens behov.
  01234

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden