Medarbetaranalysen™

Gör en snabb analys

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Medarbetaranalysen™ kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en “medarbetarroll”. Det vill säga en generell roll utan koppling till en specifik yrkesinriktning. Här finns många baskompetenser vad gäller arbetssätt och kommunikation, och kompetenser som gör att det går att jobba effektivt och få till en bra balans. I tillägg till dessa finns förstås yrkesspecifika kompetenser för olika roller. Dessa kompetenser får du själv fundera över vilka de är och om du vill kort kommentera och lägga till din analys i rutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem
  0 – Kompetensen är ej relevant
  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Kompetenser

  Personligt ledarskap
  Kan leda sig själv och agerar förebild för andra. Kan planera och prioritera med hållbarhet och måluppfyllelse. Har självinsikt och förmåga att reflektera kring eget agerande som gör att hen upplevs som en trygg och stabil person.
  0123

  Arbetsmiljö
  Vet grunder och regelverk för arbetsmiljöarbetet och tar ansvar för sin egen del. Arbetar själv med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid och att bidra till en gemensam god arbetsmiljö.
  0123

  Målstyrning
  Har tydlighet i egna mål och styr mot resultat och målbilder i det dagliga arbetet. Kan själv korrigera kursen vid behov eller ber om hjälp i tid då det är befogat. Kan prioritera och planera sitt eget arbete med koppling till mål.
  0123

  Förändringsförmåga
  Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser och förstår egna drivkrafter och motstånd. Har förmåga att ändra och anpassa sig till förändringar och att driva förändringen mot uppsatta mål tillsammans med andra.
  0123

  Arbeta på distans
  Kan teknik och metoder för att kommunicera med andra även i digitala kanaler. Har förmåga att arbeta på distans och planerar och styr sin dag och sina aktiviteter med hållbarhet.
  0123

  Kommunikativ förmåga
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att motparten upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap.
  0123

  Presentationsteknik
  Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen. Kan anpassa sitt sätt att presentera på till olika situationer och målgrupper.
  0123

  Teamarbete
  Kan bidra till gruppens effektivitet och prestation och måbra-faktorer genom sitt sätt att agera och vara en lagspelare. Har förståelse för gruppers olika utvecklingsfaser och kan se och bedöma både egen och andras mående i gruppen och därefter anpassa sitt agerande.
  0123

  Motivation och drivkrafter
  Kan grunderna i motivationsteori och tar ansvar för att egna drivkrafter och motivationsfaktorer för att känna trivsel och arbetsglädje. Kan lyfta diskussioner om motivation och drivkrafter och ha konstruktiva förslag i dialoger med chef.
  0123

  Feedback
  Vet vikten av att kunna ge feedback till andra för att säkerställa såväl arbetsmiljö i gruppen som att bidra till andras utveckling. Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback och är mottaglig och intresserad av andras feedback.
  0123

  Mötesteknik
  Kan grunder och metoder för att delta på möten på ett effektivt sätt. Kan omvandla dessa metoder så att tidseffektivitet och resultat nås. Tar ansvar för att bidra till mötets effektivitet genom eget agerande.
  0123

  Lärförmåga
  Har ett eget intresse för att lära nytt och söker aktivt ny kunskap. Känner till principer för lärande och kan anpassa sitt eget sätt att ta in ny kunskap så det passar den egna lärstilen. Har förmåga att ta in ny kunskap till nya kompetenser och beteenden utifrån rollens behov.
  0123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?

  Kontaktuppgifter

  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Boka ett förutsättningslöst möte

   Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*