Ledaranalysen™

Kompetensanalys ledarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™ kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en ledarroll. Det vill säga en generell roll som chef och ledare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned i din ledaranalys.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem
  0 – Kompetensen är ej relevant
  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Ledarskap allmänt

  Förståelse för rollen
  Känner till och förstår innebörden av ledarrollen och dess förutsättningar. Har övergripande insikt vilka beteenden som bidrar till framgång för individ och organisation. Är förankrad i den egna rollen och hur arbetet behöver fördelas mellan olika intressenter, fokus och uppgifter för att skapa resultat på såväl kort som lång sikt.
  0123

  Personligt ledarskap
  Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet. Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi även för andra. Kan planera och prioritera med hållbarhet och måluppfyllelse. Har självinsikt och förmåga att reflektera kring eget agerande.
  0123

  Arbetsmiljöarbete
  Kan grunden i arbetsmiljön och agerar och leder sitt arbete och andras så att såväl regelverk som må-bra faktorer säkerställs. Arbetar och leder systematiskt med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid.
  0123

  Arbetsrätt
  Kan grunderna i arbetsrätten och vet hur avtal och lagar ska tillämpas i den egna vardagen i förekommande situationer. Kan hantera och agera på de situationer som rollen och ansvaret kräver på ett korrekt sätt.
  0123

  Målstyrning
  Kan tydliggöra och bryta ner mål och styra mot resultat. Följer upp och korrigerar kursen med tydliga mätpunkter. Leder verksamheten dagligen med målen i prioriteringar och kommunikation.
  0123

  Situationsanpassat ledarskap
  Kan anpassa sitt ledarskap till situation och person och kan grunderna i det anpassade ledarskapet. Vet när det är rätt att använda olika ledarbeteenden och på vilket sätt dessa beteenden stöttar respektive individ.
  0123

  Förändringsledning
  Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
  0123

  Leda på distans
  Har förmåga att agera ledare på distans och vet vilka delar i ledarskapet som behöver stärkas för att nå fram. Kan teknik och metoder för att skapa stark kommunikation även i digitala kanaler.
  0123

  Grupputveckling

  Teamutveckling
  Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg och ledarbeteenden som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre grad av effektivitet och genom de olika faserna.
  0123

  Motivation och drivkrafter
  Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
  0123

  Värderingar och spelregler
  Kan tydliggöra värderingar och spelregler och säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Kan grunderna i psykologin bakom beteenden och beteendeutveckling och styr med tydliga konsekvenser.
  0123

  Coaching och feedback
  Har ett coachande förhållningssätt och arbetar när så är lämpligt med coachande ledarskap och coaching metodik. Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback och använder feedback som ett verktyg i sitt ledarskap för att utveckla och stärka beteenden.
  0123

  Delegering
  Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
  0123

  Mötesteknik
  Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten. Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
  0123

  Kommunikation

  Kommunikativ förmåga
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap.
  0123

  Pedagogisk förmåga
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap.
  0123

  Presentationsteknik
  Kan presentera och föra fram vision och målbilder så att tydlighet och engagemang skapas. Kan anpassa sitt sätt att presentera på till olika situationer och målgrupper. Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
  0123

  Svåra samtal
  Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås.
  0123

  Konflikthantering
  Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt. Kan agera medlare och kan med synsätt och arbetssätt förebygga och lösa konflikter innan de uppstår.
  0123

  Intervjuteknik rekrytering
  Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser och säkra kandidaters kompetens och erfarenheter mot en lyckad matchning och rekrytering.
  0123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?

  Kontaktuppgifter

  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*