HR-analysen™

HR-analysen™ med kompetensfokus

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. HR-analysen™ är framtagen som en summerande analys för att du som fokuserar just kompetensfrågor i din HR-roll ska kunna analysera och bedöma din nivå och din utvecklingspotential. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  0 – Saknar kompetens inom området
  1 – Någon kompetens inom området
  2 – God kompetens inom området
  3 – Mycket god kompetens inom området
  4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

  Kompetenser

  Kompetensfrågor i lednings-/styrgrupper

  Kan skilja mellan strategiska och operativa kompetensfrågor01234
  Kan analysera strategier och affärsmål01234
  Kan arbeta med Scenarioanalys kopplat till kompetensfrågor01234
  Kan omvandla strategier och mål till kompetensfrågor01234
  Kan arbeta med frågor som påverkan och insikt till beslut01234
  Ser hur ledningsgruppens olika faser påverkar arbetet i gruppen01234
  Kan vara proaktiv och drivande i en ledningsgrupp kring
  kompetensfrågor
  01234
  Kan räkna och hitta ekonomiska argument i lösningar01234
  Kan skapa beslutsunderlag med tydliga konsekvenser01234

  Strategiska och övergripande kompetensfrågor

  Kan förklara och verka utifrån kompetensstrategin01234
  Kan förklara och använda vår modell för kompetensförsörjning01234
  Vet hur årsprocessen kring kompetensförsörjning bör kopplas till
  verksamhets-/affärsprocessen
  01234
  Kan arbeta utifrån ett strategiskt synsätt på kompetensförsörjning i de årliga processerna (under utveckling).01234
  Vet hur affärsmål och strategier kan omvandlas till kompetenskrav01234
  Kan använda begrepp och definitioner kring kompetens utifrån vår
  kompetensmodell & kompetensdefinitioner
  01234
  Kan beskriva skillnader mellan formell kompetens och kompetens
  utifrån vår kompetensmodell (funktionell kompetens)
  01234
  Kan bygga en tydlig kompetensprofil01234
  Kan arbeta med skalsystem och definitioner kring kompetensnivåer01234
  Kan beskriva funktionell kompetens så att den går att utvärdera01234
  Kan förklara och beskriva hur kompetens stödjer verksamhetens behov
  av utveckling
  01234

  Utbilda och facilitera

  Kan sätta upp utbildningsmål utifrån kompetensmodell & kompetensdefinitioner01234
  Kan producera ny utbildning/workshop med relevant innehåll och upplägg för att nå mål01234
  Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter mot tydligt mål01234
  Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter och få fram tydliga underlag01234
  Kan använda olika tekniker och metoder i utbildning/workshops för olika syften01234
  Kan använda olika metoder för olika situationer01234
  Kan använda frågor och frågeteknik för att leda gruppen/forumet01234
  Kan använda metoder för beslutsfattande01234
  Kan använda visualiseringstekniker01234
  Kan lyssna och förstå var gruppers process befinner sig01234
  Kan skapa interaktion i grupper för ökat lärande01234
  Har kunskap om grupprocesser och psykologin i grupper samt har förmåga att förflytta gruppen framåt01234
  Kan hantera svåra situationer och utmaningar i grupper01234
  Kan agera tydligt som ledare i rummet och variera sin i rollen beroende på situation01234

  Konsultativt arbetssätt

  Vet hur mina styrkor ser ut i förhållande till den konsultativa rollens delar; coachen, rådgivaren, experten, idégenereraren01234
  Vet hur arbetet bör drivas i de olika faserna genom ett uppdrag Från planering & genomförande av kundmöte till effektutvärdering och merförsäljning efter genomfört uppdrag01234
  Kan variera sig mellan ett rådgivande och konsultativt arbetssätt01234
  Kan tydliggöra behov och göra behovsinventering kopplat till vår kompetensmodell01234
  Kan se alternativa lösningar och möjligheter på kompetensinsatser för att nå målen01234
  Kan ge förslag på skräddarsydda kompetensinsatser utifrån affärsmål01234
  Kan skapa förståelse för kompetensutveckling kopplat till effekt i verksamheten01234
  Kan sälja in idéer kring kompetens01234
  Kan arbeta med tydliga målformuleringar i uppdraget kopplat till vår kompetensdefinition01234
  Kan bemöta och hantera invändningar och motstånd01234
  Kan bevisa och räkna på värdet i ekonomiska termer av en kompetensinsats01234
  Kan göra en tydlig och säljande idéskiss01234
  Kan ta fram en realistisk kalkyl och skriva en säljande offert01234
  Kan utvärdera resultat och effekter av genomförd kompetensutveckling01234
  Kan följa upp och skapa merförsäljning01234

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden