HR-analysen™

HR-analysen™ med kompetensfokus

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. HR-analysen™ är framtagen som en summerande analys för att du som fokuserar just kompetensfrågor i din HR-roll ska kunna analysera och bedöma din nivå och din utvecklingspotential. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Kompetenser

  Kompetensfrågor i lednings-/styrgrupper

  Kan skilja mellan strategiska och operativa kompetensfrågor123
  Kan analysera strategier och affärsmål123
  Kan arbeta med Scenarioanalys kopplat till kompetensfrågor123
  Kan omvandla strategier och mål till kompetensfrågor123
  Kan arbeta med frågor som påverkan och insikt till beslut123
  Ser hur ledningsgruppens olika faser påverkar arbetet i gruppen123
  Kan vara proaktiv och drivande i en ledningsgrupp kring
  kompetensfrågor
  123
  Kan räkna och hitta ekonomiska argument i lösningar123
  Kan skapa beslutsunderlag med tydliga konsekvenser123

  Strategiska och övergripande kompetensfrågor

  Kan förklara och verka utifrån kompetensstrategin123
  Kan förklara och använda vår modell för kompetensförsörjning123
  Vet hur årsprocessen kring kompetensförsörjning bör kopplas till
  verksamhets-/affärsprocessen
  123
  Kan arbeta utifrån ett strategiskt synsätt på kompetensförsörjning i de årliga processerna (under utveckling).123
  Vet hur affärsmål och strategier kan omvandlas till kompetenskrav123
  Kan använda begrepp och definitioner kring kompetens utifrån vår
  kompetensmodell & kompetensdefinitioner
  123
  Kan beskriva skillnader mellan formell kompetens och kompetens
  utifrån vår kompetensmodell (funktionell kompetens)
  123
  Kan bygga en tydlig kompetensprofil123
  Kan arbeta med skalsystem och definitioner kring kompetensnivåer123
  Kan beskriva funktionell kompetens så att den går att utvärdera123
  Kan förklara och beskriva hur kompetens stödjer verksamhetens behov
  av utveckling
  123

  Utbilda och facilitera

  Kan sätta upp utbildningsmål utifrån kompetensmodell & kompetensdefinitioner123
  Kan producera ny utbildning/workshop med relevant innehåll och upplägg för att nå mål123
  Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter mot tydligt mål123
  Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter och få fram tydliga underlag123
  Kan använda olika tekniker och metoder i utbildning/workshops för olika syften123
  Kan använda olika metoder för olika situationer123
  Kan använda frågor och frågeteknik för att leda gruppen/forumet123
  Kan använda metoder för beslutsfattande123
  Kan använda visualiseringstekniker123
  Kan lyssna och förstå var gruppers process befinner sig123
  Kan skapa interaktion i grupper för ökat lärande123
  Har kunskap om grupprocesser och psykologin i grupper samt har förmåga att förflytta gruppen framåt123
  Kan hantera svåra situationer och utmaningar i grupper123
  Kan agera tydligt som ledare i rummet och variera sin i rollen beroende på situation123

  Konsultativt arbetssätt

  Vet hur mina styrkor ser ut i förhållande till den konsultativa rollens delar; coachen, rådgivaren, experten, idégenereraren123
  Vet hur arbetet bör drivas i de olika faserna genom ett uppdrag Från planering & genomförande av kundmöte till effektutvärdering och merförsäljning efter genomfört uppdrag123
  Kan variera sig mellan ett rådgivande och konsultativt arbetssätt123
  Kan tydliggöra behov och göra behovsinventering kopplat till vår kompetensmodell123
  Kan se alternativa lösningar och möjligheter på kompetensinsatser för att nå målen123
  Kan ge förslag på skräddarsydda kompetensinsatser utifrån affärsmål123
  Kan skapa förståelse för kompetensutveckling kopplat till effekt i verksamheten123
  Kan sälja in idéer kring kompetens123
  Kan arbeta med tydliga målformuleringar i uppdraget kopplat till vår kompetensdefinition123
  Kan bemöta och hantera invändningar och motstånd123
  Kan bevisa och räkna på värdet i ekonomiska termer av en kompetensinsats123
  Kan göra en tydlig och säljande idéskiss123
  Kan ta fram en realistisk kalkyl och skriva en säljande offert123
  Kan utvärdera resultat och effekter av genomförd kompetensutveckling123
  Kan följa upp och skapa merförsäljning123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden