Vad krävs för att prestera på jobbet?

En bra dator svarade min son  häromsistens när jag ställde frågan till honom. Så sant. Men det finns många fler dimensioner – en del dolda och andra uppenbara.

Om vi till att börja med omvandlar begreppet prestation till att vilja och att kunna så behöver båda dessa två begrepp vara uppfyllda. Att bara kunna men inte vilja blir inte en så bra. I alla fall inte över tid. Vi kan förstås göra saker mot vår vilja – men det kostar energi. Att bara gå på vilja utan faktiska kunskaper blir inte heller bra och skapar stress om det vi gör inte lyckas eller tar oproportionerligt lång tid.

 

Sen behöver vi också ha tydliga processer att jobba i.  En otydlig arbetsprocess kan göra att vår förmåga inte kommer till sin rätt.  En annan påverkansfaktor är arbetsmiljön. Både den psykosociala och den fysiska.  Hur vi upplever våra relationer i en arbetsgrupp påverkar var vårt fokus ligger.  I grupper där dynamiken inte är bra och där en samhörighet inte är given kan mycket energi gå åt till att fundera över detta eller att positionera sig inom gruppen.  En indirekt påverkan på vår prestation som i vissa grupper kan göra att näst intill ingenting blir gjort.

 

Därutöver påverkar även  värdegrund och tydlighet i spelregler.  Finns en vag beteendekultur eller otydlighet om vad som gäller så söker våra hjärnor efter denna information för att skapa trygghet och stabilitet. Finns den inte så måste vi ägna tid löpande åt att veta att vi gör ”rätt“ eller säkerställa vår samvaro i gruppen. Och sen har vi förstås också ett ledarskap som ska peka ut vägen och stötta vårt arbete och våra prestationer. Här finns en stor påverkan på vår vilja och förmåga.  Har vi ingen tydlig målbild och inte får tydlig feedback och coaching så kan vår prestation och utveckling gå i olika riktningar eller stå still.

 

För att analysera utvecklingsbehov och potential behöver alla dessa dimensioner med i analysen. En brist i prestation kan sitta hos personen själv, i kringfaktorer , eller hos någon annan.  Eller förstås också  i en programvara eller dator som behöver uppdateras.  Men analysen behöver vara bred för att åtgärda rätt problem i rätt ordning.

 

 


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden