Vad är din organisations utmaning?

Det finns många olika sätt att gå tillväga för att förändra, förbättra och kompetensutveckla såväl organisation som individ. Vi har samlat några av våra verktyg och lösningar kring olika problemställningar för en snabb överblick och inspiration.

Vill du ha en mer detaljerad analys och förslag till åtgärder med tydliga prioriteringar och orsakssamband så föreslår vi att vi ses under en halv dag för att gå igenom vår Kompetensanalys Organisation™. Den ger dig en analys och ett tydligt ”recept” för vad som behöver göras i vilken ordning för att komma åt potential och effektivitet och samtidigt stärka kultur och arbetsklimat.

Modellen Kompetensanalys Organisation™ finns i två delar och den första delen ser du översiktligt nedan. Varje område innehåller 7 specifika frågor som ger en tydlig bild över nuläget. Del två går vidare och ser på orsakssamband och inbördes prioriteringar. Ett utomordentligt bra verktyg för t.ex. en ledningsgrupp att få en samsyn och kunna göra rätt prioriteringar. Är du Kompetenspartner så ingår den ena delen i vårt avtal och den gör vi ca 1-2 gånger per år tillsammans med dig, eller vid behov. Vill du göra hela analysen så är det ett utomordentligt bra sätt att skapa en samsyn kring tex årets affärsplan och aktiviteter som behöver göras för att nå målen. Är ni en ledningsgrupp som vill göra båda delarna av analysen krävs ett förarbete på ett par timmar och sen en ca halv dags workshop.

Klicka vidare för att se ett axplock på våra lösningar som ofta kommer upp i samband med analysen.

Se våra lösningar här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Få bok på köpet

    Bokar du en öppen ledarskapsutbildning under april eller maj 2022 får du den digitala boken Chefens 42 Samtal på köpet. En uppskattad handbok för chefens alla olika typer av samtal.