Utbildningar via mobil & appar – ett lärande som står på egna ben?

 

Jag jobbar just nu med flera projekt där mobilt lärande och mikrolärande står i centrum. Spännande och superintressant, men svårt. Det är inte svårt att se vilken potential det finns i att använda appar och annan ny teknik för att utveckla effektiva lärmetoder, men jag ser också en risk i att vi lägger för mycket fokus på metoden i sig, istället för att försäkra oss om att det är den mest relevanta metoden vi använder oss av.

Lärprocessen kan inte sluta vid sista kurstillfället

Vi behöver se till att en person som befinner sig i en lärandeprocess själv tar ansvar för att fortsätta sin utveckling även när den styrda processen har tagit slut. Målet med all kompetensutveckling måste vara ett lärande som står på egna ben.

På en av de första pedagogikutbildningarna jag gick hade vi en mycket kompetent och engagerande utbildare. En av hennes tydligaste budskap, som jag har burit med mig sen dess, var att man som utbildare, lärare eller tränare måste sträva mot att deltagarna själva ska fortsätta lärprocessen. Även utan en utbildare som instruerar, inspirerar och ger feedback. ”Som utbildare startar man i centrum, men successivt lämnar man över scenen till deltagarna” var hennes motto.

 

Läs även “Jorden runt med mikrolärande”

 

Det krävs för att få mobilt lärande att fungera

Här har vi en jättemöjlighet med mobila lärformer. Är vi den här utbildaren som stegvis lämnar över ansvaret för den vidare utvecklingen till deltagarna kan en app bli vår förlängda arm. Med en app kan vi skicka ut pushnotiser som påminner om att man i sin lärprocess ska repetera, testa modeller och teorier i vardagen och utvärdera sin egen utveckling.

Men vi har fortfarande utmaningen att hitta brytpunkten då lärandet kan stå på egna ben. Frågan är vad som händer med lärandet när den sista pushnotisen är skickad? Det fortsätter, vill vi så klart svara, men hur kan vi säkerställa det? Svaret måste ha med motivation och inre drivkrafter att göra. Metoder och verktyg i all ära, men har vi inte drivkraften gör de ingen nytta.

Säkerställ att mikrolärandet står på egna ben

Det här perspektivet har vi hela tiden med oss när vi arbetar med mobilt mikrolärande i olika former. Vill du veta mer om hur vi säkerställer att lärprocessen fortsätter mot att stå på egna ben får du gärna höra av dig på info@advantumkompetens.se. Du kan även anmäla ditt intresse nedan så kontaktar vi dig.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden