När vi pratar om utbildning och säger “Forskningen säger att…”

 

Det är viktigt att koppla ihop ledarskapsmodeller, feedbackstrukturer och annat inom HR och kompetensutveckling med forskningsresultat. Att inleda ett påstående med ”Forskningen säger…”stärker din trovärdighet.

Häromdagen hörde jag mig själv säga att ”de senaste årens forskning inom neurovetenskapen hjälper oss att förstå hur hjärnan fungerar, vilket ger oss möjlighet att belägga modeller inom ledarskap som tidigare bara varit erfarenhetsbaserade”.

Nu kan man med teknikens hjälp blicka in i en hjärna live och se hur den reagerar på exempelvis feedback och dra slutsatser kring vilken typ av feedback som är effektiv och vilken som inte är det.

Förlorad källhänvisning blir lätt “alternativa fakta”

Men jag ser också en risk med det här. Att hävda att något är baserat på forskning gör det kanske sant och objektivt. Tappar vi däremot den direkta kopplingen till källan är sannolikheten stor att sanningshalten urholkas.

Kanske till och med vrids till vad Trumps rådgivare Kellyanne Conway kallar ”alternativa fakta”.

”Forskningen säger…” – fakta eller åsikt om utbildningsmodeller?

Medierna på P1 sände för ett tag sen ett reportage om en artikelserie i DN där en av artiklarna handlade om hur stress bokstavligen krymper din hjärna. Visserligen finns det forskningsrapporter som säger så, men det finns också forskare som säger att det inte går att dra de slutsatserna utifrån den forskning som finns att tillgå idag.

Men med en tydlig koppling till forskning och ämnets karaktär som berör många (vem upplever inte stress mer eller mindre dagligen?) skapar artikeln säkerligen en hel del oro hos dem som läser – inte helt upplyftande med en krympande hjärna. Oron kan vara befogad, men min poäng är att ”Forskningen säger…” lätt blir ett smidigt sätt att stärka och förmedla en åsikt, istället för fakta. Den här risken är det viktigt att vara medveten om och att agera utifrån.

Ett sätt att göra det på är att alltid vara noggrann med källhänvisningar när man själv ska förmedla något och att koppla på en viss skepsis när man hör uttrycket ”Forskningen säger…”– kanske till och med ha för vana att då fråga ”vilken forskning?”.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden