TYDLIGARE MÅLSTYRNING I ROLLEN SOM CHEF OCH LEDARE

bisfront_logga-300x96

Wendela Öberg, HR Chef på Bisfront, såg ett behov av att stärka och motivera sina medarbetare och chefer som individer. Tillsammans med fem andra företag i telekombranschen sattes sammarbetsprojektet YouLearn upp, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden, för utveckling av både medarbetare och chefer. Visionen var att göra callcenter till en populär första arbetsplats.

Hur såg upplägget för projektet ut och vad var era behov?

Vi gjorde en stor behovsanalys där vi involverade både chefer och medarbetare genom enkäter, fokusgrupper och studentuppsatser. Den omfattande analysen landade i ett stort antal utbildningsinsatser löpande under 2 år där vissa insatser gällde alla företag och vissa anpassades efter de individuella behoven på företagen. Alla anställda inom företagen, medarbetare som chefer, inkluderades i utbildningsprojektet.

Vilken roll hade Advantum Kompetens i ert projekt?

På Bisfront såg vi behov av att ge cheferna konkreta verktyg kring ”Rollen som chef och ledare” och vi valde att tillsammans med Advantum Kompetens skräddarsy en utbildning för unga chefer. I utbildningen som var en tvådagars utbildning ingick bland annat målstyrning och personlig effektivitet där cheferna fick lära sig att bryta ner målen och arbeta smartare.

Vad skulle du säga utmärker Advantum Kompetens ledarutbildningar?

Lyhördhet och engagemang. Det märktes att Advantum Kompetens lyssnade in våra behov. Upplägget och pedagogiken gjorde att alla hade lätt att hänga med och utbildaren var strålande i sitt sätt att inspirera och involvera deltagarna och anpassade sig efter målgruppen.

Utbildningarna är mycket pedagogiska innan, under och efter och det finns ett stort engagemang från Advantum Kompetens sida för målgruppsanpassning och resultatstyrning. Våra medarbetare är otroligt nöjda och utvärderingarna gick i taket. På en 6 gradig skala var snittbetyget sällan lägre än 5,5 i avseende om helhetsintryck, upplägg, utbildare och mervärde för framtiden. Alla kände sig delaktiga och höll sig engagerade. Det är helt klart den bästa företagsanpassningen som vi gjort på Bisfront!

Vad har ni sett för resultat så här långt?

Vi ser att våra chefer jobbar smartare vilket sparar in tid för dem själva. De har fått handfasta tips om hur de bryter ner stora mål till aktiviteter och konsekvensstyrningen har blivit tydligare. Det handlar både om att skapa tydlighet och rätt förutsättningar för utveckling och uppföljning. Vi har fått enkla verktyg för att verkligen se till att det vi kommit överens om blir gjort och samtidigt märks det att medarbetarna själva ser värde och motivation i att följa upp vad de lärt sig.

 

Deltagare om utbildningen:
”Jag fick insikter om mitt arbetssätt och vad jag ska göra för att skapa utrymme för att kunna fokusera på det som skapar resultat”

”Jag tycker utbildaren var mycket bra, en av de bästa utbildare jag stött på hittills. Han var avslappnad, kunnig och hade en öppen dialog med oss vilket jag uppskattade”

”Jag kan använda allt!” I varje integration med medarbetare och kollegor. Vi ska ändra hela förhållningssättet hos oss gällande konsekvensstyrning och målsättning! Ett stort gemensamt arbete är på gång!”

”Fantastisk utbildning som jag har verklig nytta av. Något jag aldrig fått utan detta!”


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden