Träningsläger

Under många år har det talats om ”Flip the class room” . Vi har jobbat med det länge – innan det var ett begrepp som pratades om.

Vår metodik bygger på att använda tillfällen när vi ses i klassrum till så mycket träning och aktivitet som möjligt. Fakta kan behöva förmedlas, men det görs bäst innan utbildning eller i korta pass  för att summera och förstärka det som övningar och träningar exemplifierar.  Vi jobbar under våra utbildningar alltid med detta fokus men väljer att döpa om våra utbildningar under året till ”Träningsläger” med två olika nivåer  ”Träningsläger – max”  och ”Träningsläger – medium”.

I korthet kan detta beskrivas som:

”Träningsläger – max”

Här jobbar vi med träning och övning hela dagarna. Fakta har du redan tagit till dig och du får utmaningar i övningar där du ska ”bevisa” att du kan omsätt i praktiken.  Det kan innebära möten med skådespelare, kursledarens interaktiva rollspel, eller case som du löser tillsammans med gruppen.

”Träningsläger – medium”

Här är mycket av dagarna aktiv träning men det finns också utrymme för faktagenomgångar och förstärkning av det som du också läst in på Lärportalen innan.  Lite mer än hälften av tiden ägnar du åt aktiv träning och övning med case, rollspel, övningar och reflektion. Övrig tid görs genomgångar och reflektioner kring de faktaområden som utbildningen berör. Ett träningsläger ”light”.

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden