Steg 2 – Halvlek i Ledarprogrammet

Vår testpilot Jeanette Almberg på Länsförsäkringar är nu halvvägs i Ledarprogrammet. Steg två fokuserade teamutveckling, feedback och det kommunikativa ledarskapet.

Det första steget gav mycket kring målstyrning och begreppet ”kritiska framgångsfaktorer” kopplat till det har varit en nyckel i vårt arbete i gruppen och något som vi jobbat vidare med för att säkerställa vår egen plan. Det har landat väldigt väl och vi har fått en bra samsyn här. Även fyrfältaren Viktigt och bråttom kopplat till min egen personliga planering har varit väldigt hjälpsam. Vi gjorde den som en övning i gruppen för att jag också skulle få feedback från gruppen på hur de ser på mina prioriteringar. Det var att blotta sig själv – lite läskigt – men väldigt nyttigt och nästa steg är att alla medarbetare gör samma sak.

Nu i steg två har vi testat att kommunicera med olika stilar och det har varit nyttigt att rollspela med skådespelare som agerar i olika stilar. En insikt utifrån min egen stil och vikten av att också tänka på HUR man kommunicerar, inte bara ha fokus på VADet.

Jag tycker att kombinationen av den digitala Chefsskolan och klassrumsträningen är väldigt bra. Det jag vill göra ett medskick om till programansvariga för Ledarprogrammet är bara att göra mer av stegen mellan med övningar och parvisa coachingtillfällen i gruppen mellan stegen. Lärportalen och Chefsskolan finns där men jag skulle vilja ha mer styrda aktivteter där. I övrigt känns det väldigt bra.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden