Steg 4 – Avslutning med examensuppgift

Så här efter avslutat och genomfört ledarprogram på 9 dagar och genomfört examensarbete på sista steget:

Hur gick det? och hur känns det?

Väldigt intressant! Vi fick examensuppgiften innan sommaren, och hur vi skulle redovisa den. Då gjorde jag en plan efter det, hur mycket nya saker vi fått med oss på kort tid. Men sedan hade jag semester och ledigt så två dagar innan sista steget tänkte jag helt om och slängde det innehåll jag tänkt och ville istället utmana mig själv ordentligt! Till mina medarbetare sa jag: -Jag vill att ni ska utvärdera mig och filma det! de var med på noterna! Vi spelade in en enda tagning på 10 min som sedan blev själva examensarbetet. Jag sa på film mitt mål, min vision och var transparent i mina utvecklingsmål varför jag behöver utvecklas men tog även med resultat från 360, det mina medarbetare sagt om mina styrkor och svagheter. Väldigt höga mål blev det! Nu är det inspelat och jag kan inte backa på detta. Mina medarbetare kände sedan själva att de även behövde sätta sina mål och utveckla sig själva. En positiv bieffekt var att vi insåg hur snabbt och enkelt vi kunde använda oss av verktyget filmning – på en timme kunde vi skapa så mycket resultat på film,  och att det inte behövs så mkt tid för redigering.

På utbildningen läste jag sedan upp min ledarvision för gruppen, på film, så även där är den förankrad och det finns ingen chans att smita nuJ men väldigt roligt och häftigt! (uppgiften var att ge min vision och plan och handlingsplan de närmaste åren)

Det här sista steget var bäst för min egen del, det handlade mycket om förändringsledning som jag var mycket intresserad av innan. Enormt bra pass, rätt pedagogiskt att lägga det sist på utbildningen, vi fick använda oss av allt som vi lärt oss vid de tidigare stegen. Nu måste jag ta tag i det fortsatta arbetet hemma med min grupp. Hittills har det lett till att vi skapat något som vi kallar veckans förändringsutmaning där vi ska träna upp vår förändringsförmåga så vi är väl rustade. Varje vecka ger varje medarbetare en utmaning till varandra, första utmaningen bestod i att vi skulle byta platser, vi fick inte sitta där vi brukar, det visade sig vara mer jobbigt än vi trott, vi trodde nog vi var mer förändringsbenägna än vi var. Men vi skrattade åt det och våra övriga kollegor på andra avdelningar undrade vad vi hade för oss vilket i sin tur bidrog till att även de började utmana varandra att göra samma sak! En reflektion, som förälder kan man vara proaktiv på att barnen ska byta platser i klassrum för att lära känna nya kompisar och motverka mobbning mm men vi själva vill gärna att saker ska vara beständiga!

Hur har du jobbat mellan steg 3 och 4?

Jag arbetar fortfarande mycket med fokus på teamet och att få till teamkänsla, om de olika stegen, att få till dem och att prata om dem i gruppen. Jag försöker varva kompetensutvecklingspass med kollegor , bland annat genom rena teoripass där vi delar med oss av det vi lärt oss på kurs till kollegor och medarbetare, och även tränat praktiskt.

Vi har prata mycket inom organisationen om att när vi går en utbildning så ska det vara kopplat till sitt arbete, OBM tänket har vi redan, att leva som vi lär är viktigt, och det har varit extra viktigt för mig att göra detta fullt ut i den roll jag har som kompetensutvecklare och även som testpilot för Advantum kompetens. Jag har verkligen utvecklats och puschat mig själv i olika situationer på ett sätt som jag aldrig hade gjort för fem år sedan.

Vad tar du främst med dig?

Sammanfattningsvis målstyrning och förändringsledning, de två bitarna.

Vad kommer du framförallt göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

Bland annat har vi i teamet en heldag i veckan där jag främst ska vara tydlig med min vision, inte bara en gång per år utan återkomma till den hela tiden, vi är ett stort team och jag har förstått att det är otroligt viktigt,  för grupp och individ, att vara tydlig med vision, mål och kritiska framgångsfaktorer.

Något som varit speciellt bra?

Blandningen att arbeta med digitala arbetsgruppen, e-learningen chefsskolan, parallellt med arbetet med sitt team från vardagen för att sedan ta med sig det caset till utbildningen och arbeta med människor som inte känner mig och min organisation, att få möjligheten att uppleva det med andra och att vi var en så liten intim grupp.

Något du ser som vi kan förbättra?

Som jag nämnde vid första steget, att ta arbetet mellan stegen på ett mer strukturerat sätt där deltagarna coachar varandra, det gör man sedan vid steg 2!  Och även inför examensarbetet så hade vi deltagarna kunnat få extra utmaning i att vi skulle coacha varandra innan sista steget  och på så sätt vara mer förberedda och fått varandras feedback innan skarpt läge på själva examensdagarna.

Hur skulle du beskriva Advantums öppna ledarprogram för någon som funderar på att gå det?

Du ska gå detta program för att du får en bra blandning mellan teori och praktik och erfarenhetsutbyte! Du får även ta med egen data/info från din vardag, som är positivt för inlärning, när du har den mixen så kan du ta till dig utbildningen oavsett om du är ny eller erfaren chef, det är en stor fördel!

Verkligen tack för att jag fick möjlighet att vara testpilot! Gör jag gärna om alla dar i veckan! Och är gärna referens!

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden