Tankar om kompetensutveckling 2016

Nytt år och nya ambitioner. Det brukar alltid finnas ett visst fokus på nystart och tankar kring förädling och förbättring så här års. Så väl privat som i organisationer. Mina tankar inför året är inte helt otippat att fortsätta jobba med att förfina produkter och arbetssätt för att effektivisera kompetensutveckling och att skapa så mycket som möjligt på kortast möjliga tid.

Det har varit en ambition sedan starten av Advantum för 15 år sen och jag tappar aldrig intresset för att både förkovra mig inom området och för att försöka utveckla och förfina metoder och arbetssätt, produkter och kursinnehåll.

Fokus på effektivitet

Vad kommer året 2016 att innehålla inom kompetensutvecklingsområdet? Ett allt större fokus på effektivitet tror jag. Inte något nytt kanske men jag känner att fokus här har skiftat en del. Från att jobba effektivt och effektivisera arbetssätt och processer till att också i ännu större grad jobba med effektivitet i kompetensutvecklingen. Att  inte göra mer än det man behöver och med rätt metoder och insatser.

Gärna i mindre portioner och med mer anpassning till egna förutsättningar och arbetssätt.  Att hitta kompetensutveckling ”just in time” och ”just right”. En del av detta görs allt mer i e-learning format men mycket sker också allt mer i interna kompetensöverföringar. Det som man på 80-talet började prata om att skapa en lärande organisation verkar i mina ögon nu ske på riktigt mer än som en metod och en teori som blev ett buzz-word i HR-kretsar.

70-20-10

Synsättet 70-20 -10 får allt mer spridning och fäste och där man nu jobbar med att hitta metoder och synsätt för hur man aktivt styr och jobbar med 70-20 delarna. Vill du läsa mer om denna modell så läs artikel 19 på advantumkompetens.se

I korthet handlar det om att optimera kompetensutvecklingen och se att den övervägande delen (uppemot 70%) av utveckling sker i dagligt arbete och utmaningar (experimental learning) och upp emot 20% i social interaktion (social learning) och bara en liten del , runt 10% i formellt och styrt lärande (formal learning) , ex klassrumsträning eller e-learning.

Här finns en stor potential och mycket att göra vad gäller att ta synsättet hela vägen för att bättre se denna del av kompetensutvecklingen tror jag. Och att ha metoder och verktyg för såväl styrning som uppföljning.  Att observera och reflektera kring – ”vad lärde jag mig idag och vad kan jag göra bättre imorgon?” till exempel.  

Att träna chefer i observation , coaching och feedback för att varje dag aktivt utveckla kompetens. Och hur ser det till exempel ut när vi kommer fram till utvecklingssamtalen? Finns frågor och fält i mallar och utvecklingsplaner som ringar in 70-20 områdena?  I många fall finns här mer att göra för att titta mer tydligt på den stora delen av kompetensutveckling som sker varje dag.

För en reflektionsdagbok

Jag ser fram emot det kommande året och kommer själv att arbeta aktivt med min reflektionsdagbok. Ett verktyg som jag för egen del började med för många år sen och har stor nytta av. Fem minuter i slutet av varje dag ger ibland stora insikter om det som jag faktiskt lärt mig. Det är lätt att det försvinner i det allmänna bruset annars.

Så låt oss se fram emot ett år av dagligt lärande – och ett spännande och  effektivt kompetensutvecklingsår.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden