För din organisation

AFA – Stöd för arbetsmiljöutbildning

Initiativet om stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021 kommer ifrån Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Organisationer och företag från privata sektorn som har kollektivavtal TFA kan från och med den 1 januari 2021 ansöka om stöd via AFA Försäkring som även listar villkor för bidraget.

För att ta del av det  totala beloppet på 75 MSEK är det bra att vara ute i god tid då det snabbt tog slut förra gången stödet fanns. Det finns även ett tak per företag och anställd. Stödet ska gå till företagsgemensamma utbildningar där såväl arbetsmiljöombud, skyddsombud samt chefer på arbetsplatsen deltar.

Både tjänstemän och arbetare inom privat sektor omfattas av stödet och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Flera olika utbildningstyper ingår som exempelvis öppna eller företagsanpassade, digitala online, fysiska kurser eller som e-learning.

Stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete (korttidspermittering)

År 2021 har regeringen föreslagit att 80 MSEK ska avsättas som ersättning för kompetensutvecklingsinsatser för de arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete. Stödet kommer även fortsätta under 2022 och 2023 men då med 15 MSEK.

Syftet med ersättningen är att höja kompetensnivån hos individen eller företaget under den tid som frigörs vid korttidsarbete.

Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering) att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbetet.

De arbetsgivare som söker korttidsstöd kan också ansöka om ersättning för kostnader vid kompetensinsatser.
De anställda som får korttidsstöd och gått ner i arbetstid kan under den tid som frigörs höja sin kompetens. Arbetsgivaren kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

För kompetensinsatserna uppgår ersättningen till 60% av arbetsgivarens kostnader, men du kan dock maximalt få 10.000 SEK per anställd för perioden januari till juni 2021. Du kan som arbetsgivare få ersättning både för interna och externa kompetensinsatser.

Ansökan öppnar 29 mars 2021 och du ansöker om ersättning för kompetensinsatser samtidigt som ansökan om korttidsstöd. När ansökan öppnar kan du ansöka retroaktiv ersättning från 1 januari 2021.

Kontakta oss gärna på tel. 08-410 40 650 eller info@advantumkompetens.se, om du vill få mer information eller boka in en kompetensinsats.

Mer information om ansökan och villkor kan du få på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd från olika EU-projekt, exempelvis ESF

Det finns en rad olika EU-projekt inom kompetensutveckling av personal som går att söka som arbetsgivare. Europeiska socialfonden (ESF) har fler projekt inom programområde 1 (PO1 Kompetensförsörjning). ESF har även programområde 2 som syftar till att öka övergångarna till arbete för arbetslösa; och programområde 3, sysselsättningsinitiativet för unga vuxna.

Vanligtvis är projekten regionala men nationella och internationella projekt som ofta är specifika för vissa branscher och näringar finns också.

Alla projekt ser olika ut men har som mål att både på företags- och individnivå utbilda så många som möjligt inom ramen för projektet. Vissa projekt tillåter att fylla företagsspecifika eller individuella utbildningsbehov medans andra har projektgemensamma utbildningar.

Projektbudgeten är det som finansierar utbildningarna och det kan vara svårt att hitta projekten. Ett råd är att titta på Projektbanken på Svenska ESF-rådets webbplats där man hittar beviljade projekt och projekt som redan är igång.

ESF är EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen hos medlemsstaterna och uppgår till ca 10 % av EU:s totala budget, där ett av de prioriterade områdena är ökad utbildning och sysselsättning. ESF är en av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonderna, vilka även innefattar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Även inom dessa fonderna finns det olika projekt och initiativ till utbildning och kompetensutveckling för företag och organisationer att ansöka till.

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*