För din organisation

AFA – Stöd för arbetsmiljöutbildning

Initiativet om stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021 kommer ifrån Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Organisationer och företag från privata sektorn som har kollektivavtal TFA kan från och med den 1 januari 2021 ansöka om stöd via AFA Försäkring som även listar villkor för bidraget.

För att ta del av det  totala beloppet på 75 MSEK är det bra att vara ute i god tid då det snabbt tog slut förra gången stödet fanns. Det finns även ett tak per företag och anställd. Stödet ska gå till företagsgemensamma utbildningar där såväl arbetsmiljöombud, skyddsombud samt chefer på arbetsplatsen deltar.

Både tjänstemän och arbetare inom privat sektor omfattas av stödet och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Flera olika utbildningstyper ingår som exempelvis öppna eller företagsanpassade, digitala online, fysiska kurser eller som e-learning.

Stöd för kompetensinsatser vid korttidsarbete (korttidspermittering)

År 2021 har regeringen föreslagit att 80 MSEK ska avsättas som ersättning för kompetensutvecklingsinsatser för de arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete. Stödet kommer även fortsätta under 2022 och 2023 men då med 15 MSEK.

Syftet med ersättningen är att höja kompetensnivån hos individen eller företaget under den tid som frigörs vid korttidsarbete.

Ersättningen har ännu inte klubbats igenom och därför är det ännu inte klart hur det ska utformas eller hur ansökningsprocessen ska se ut.

I förslaget står det att ersättningen till arbetsgivaren, som får stöd vid korttidspermittering, ska kunna täcka 60% av kostnaderna vid kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Ett högsta belopp per anställd kommer också finnas.

Ersättningen kan exempelvis gälla vid fördjupningar i exempelvis digitala verktyg eller om en arbetstagare kan utveckla en spetskompetens inom sitt område. Arbetsgivaren kan även köpa in en kortare uppdragsutbildning från ett utbildningsföretag.

Mer info kommer här när eventuellt beslut är taget.

Stöd från olika EU-projekt, exempelvis ESF

Det finns en rad olika EU-projekt inom kompetensutveckling av personal som går att söka som arbetsgivare. Europeiska socialfonden (ESF) har fler projekt inom programområde 1 (PO1 Kompetensförsörjning). ESF har även programområde 2 som syftar till att öka övergångarna till arbete för arbetslösa; och programområde 3, sysselsättningsinitiativet för unga vuxna.

Vanligtvis är projekten regionala men nationella och internationella projekt som ofta är specifika för vissa branscher och näringar finns också.

Alla projekt ser olika ut men har som mål att både på företags- och individnivå utbilda så många som möjligt inom ramen för projektet. Vissa projekt tillåter att fylla företagsspecifika eller individuella utbildningsbehov medans andra har projektgemensamma utbildningar.

Projektbudgeten är det som finansierar utbildningarna och det kan vara svårt att hitta projekten. Ett råd är att titta på Projektbanken på Svenska ESF-rådets webbplats där man hittar beviljade projekt och projekt som redan är igång.

ESF är EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen hos medlemsstaterna och uppgår till ca 10 % av EU:s totala budget, där ett av de prioriterade områdena är ökad utbildning och sysselsättning. ESF är en av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonderna, vilka även innefattar Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Även inom dessa fonderna finns det olika projekt och initiativ till utbildning och kompetensutveckling för företag och organisationer att ansöka till.

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Visste du att

    Vi utbildar
    online

    Ja tack, jag vill lära mig mer online

    Ja tack, jag vill ha hjälp att ställa om