För dig som anställd

Stöd från ditt fackförbund

Om du är medlem i ett fackförbund eller en fackförening kan du hitta olika stöd och bidrag för kompetensutveckling där olika stöd har olika ansökningskrav. Det kan gälla bland annat för dig som är arbetslös eller varslad för att underlätta en nyanställning. Andra är mer inriktade på att höja kompetensnivån för individer som vill byta karriär, stärka sin anställningsbarhet eller helt enkelt utöka sin kompetens inom sitt verksamma yrke.

Lättast är att ta kontakt med sitt fackförbund för att se vilka olika stöd som finns och vad som skulle passa dig att söka.

Stöd från Trygghetsfonder och omställningsorganisationer

Din arbetsgivare eller bransch kan vara ansluten till en av de olika trygghetsfonderna eller omställningsföretagen som finns och  därmed är de tillgängliga för dig som anställd eller medlem.

Vid varsel eller uppsägning kan arbetsgivaren ansöka om omställningsstöd för de anställda som är i behov av hjälp till omställning och nytt jobb. I omställningsstödet brukar det finnas hjälp till finansiering både helt och delvis för kurser och utbildningar samt böcker och läromedel som bidrar till kompetensutveckling. Stödet brukar anpassas efter utbildningsbehovet för varje person.

För att stärka anställda och företag i branscher som påverkats negativt av exempelvis permitteringar och korttidsarbete kan vissa omställningsföretag erbjuda kompetensutvecklingsinsatser i syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning eller för att stå bättre rustad vid omställning och eventuell annan anställning på annat företag eller i annan bransch.

Ta kontakt med din fackliga representant eller arbetsgivare för att se vilka villkor som gäller för ert eventuella omställningsstöd och möjlighet till utbildningsinsatser.

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden