Hållbart ledarskap och medarbetarskap i symbios

Långsiktigt arbete med tydliga verktyg

Hållbarhet är begreppet som de senaste åren genomsyrat såväl programpunkter som fokusområden i både litteratur och ledarprogram. Nu kopplar vi samman ledarskapet ur ett hållbart perspektiv med medarbetarskapet och ger dig tips och exempel på hur du bygger in dessa viktiga delar i fler roller än bara ledarrollen. Och med vilka teorier och verktyg du kan få en mer komplett bild och förståelse för just hållbarhetsbegreppet. Dagens webbinarium ger dig tips och inspiration och några exempel på hur du kan gå tillväga i din egen organisation.

Datum: 24 oktober 2019
Tid: 10:00-10:40
Plats: Webbinarium
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig nedan


Tillbaka till seminarier

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden