Att hitta organisationens kompetensgap – snabbt

Kompetens handlar om vilja och förmåga att utföra en uppgift – genom att tillämpa kunskaper och erfarenheter. Lyfter vi kompetensbegreppet på organisationsnivå handlar det också om att alla individer utifrån denna definition har kompetenskrav kopplat till mål, strategier och roll. Och att de förutsättningar  i arbetet som handlar om processer, kultur och ledarskap också samspelar. Och att en positiv kultur för spridning och påbyggnad av kompetens finns så att vi kan nyttja och utveckla rätt kompetens, i rätt tid. Att analysera kompetensgap och vad som är orsak och verkan i de gap som finns kan vara en komplex uppgift.  Vi har tagit fram en analysmodell som ger en snabb överblick och hjälper till i den övergripande analysen. Webbinariet ger dig en kort introduktion till synsätt och arbetssätt kring denna analys och hur du själv kan se på dina kompetensgap.

Datum: 14 februari 2019
Tid: 10:00-10:40
Plats: Webbinarium
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig nedan

Tillbaka till seminarier

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden