Reflektera mer, och krydda ditt ledarskap med saffran

 

Något som jag hädanefter ska försöka planera in flera gånger per dag är att ta mig tid att reflektera. Att se saker lite ”från ovan och i backspegeln”. Vad händer just nu? Vad är på väg att hända? Vad bör hända? Att samla tankarna en stund. Något jag de senaste dagarna har haft möjlighet till då jag själv gått en ledarskapsutbildning. Jag kan därför konstatera att vardagen innehåller allt för mycket fart framåt, och att reflektion kan vara avgörande både i det personliga välmåendet men också en avgörande framgångsfaktor i beslutsfattande och arbetsliv.   

Mina dagar har också inneburit en hel del reflektion kring ledarskap. Framför allt vad som krävs av ett ledarskap på distans och i flera led. Det vill säga när man som ledare inte alltid ser de personer man leder. Där man är beroende av att visioner och målbilder filtreras korrekt genom andra. Kanske flera nivåer bort. I tillägg till de allmänna ledarprinciperna om tydlighet, öppenhet, situationsanpassning och förtroendeskapande till exempel krävs det därför något alldeles speciellt. Och jag tror  att det är saffran som ska till. 

Saffran? Ja just saffran. En krydda som är så oerhört färgstark och som det bara behövs lite grand av men som ändå kan färgsätta mycket på kort tid. Jag hade en chef en gång som pratade om saffranstid. Den tid man som hårt arbetande i karriären med små barn kan unna sig är inte lång – men när man väl tar sig tid så ska den tiden vara saffranstid. Färgstark helt enkelt, och ge det där lilla extra. Precis så tror jag också att ledarskap behöver vara för de som är ledare på distans. Färgstarkt, kondenserat och tydligt – om än i små portioner.

Jag tänker på Angela Merkel till exempel. För mig är hon ett ”saffransledarskap” personifierat. Vi ser inte mycket av henne, och hon finns en bit bort, men när hon syns har hon en stark effekt. Hon har kondenserat sina budskap och är tydlig och stringent. Hon lyser av vilja och energi. Hennes visioner bär genom både tv-rutor och geografiska avstånd så att man känner en närvaro. Och tack Angela för att du har den inställningen som du har i sak till den oerhört utmanande situation som vi befinner oss i. Vi får alla dra vårt strå till stacken för att hjälpa till, men med den visionen och det ledarskapet så blir det enklare att hitta vägen fram.

Så är det även i en organisation. Att få visioner att kännas viktiga är en ledares uppgift på alla nivåer. Men om man som ledare är långt ifrån övriga nivåer krävs den där extra kryddan för att nå ut. Man måste vara lysande och färgstark, samt ha en total närvaro och stringens i sina budskap. Att jobba mer med saffransledarskapet i det dagliga arbetet tror jag är en bra metod för att få fler att hitta rätt väg fram. Och ju fler som tar sig framåt desto fler positiva effekter kommer vi kunna se i företaget, organisationen, världen.

/Maria Scullman – VD


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden