White – Ledarskolan

Wh_807_sRGB (002)

Hur ser upplägget ut?

Vi valde ett två dagars upplägg med mycket övningar och ett upplevelsebaserat lärande, som varvas med fakta. Hur man genom ett coachande förhållningssätt ger och tar feedback, motiverar medarbetare, samt jobbar med konflikthantering. Innan vi ses så förbereder deltagarna sig bl.a. genom att svara på enkätfrågor.

Vilka var era behov när ni började titta på detta?

Vi ville förnya vår ledarskapsutbildning och fokusera mer på coaching, delegering och feedback. Det passar vår organisation och ledarstil, samt är ett sätt att förhålla sig till ledarskapet som ligger i tiden.

Vi fick ett bra förslag på hur det skulle kunna se ut, och en duktig konsult som även kan coaching.

Hur ser målgruppen ut?

Ledarskolan 1 riktar sig till våra chefer och projektledare.

Är detta del i någonting större?

Ja, det finns en fortsättning som heter Ledarskolan 2. Den bygger på det utvecklande ledarskapet som körs 2 +1 dagar. Även där använder vi Advantum Kompetens som samarbetspartner.

Hur har ni upplevt insatserna? Vad säger kursdeltagarna?

Väldigt bra. Advantum och den utbildare som genomför våra program är mycket lyhörda för våra idéer och hur vi vill forma utbildningen.

Några kommentarer från kursdeltagare är: Det som var speciellt bra var att man genom övningarna förstår hur enkelt det är att bryta mönster” och ”att det var en sådan tillåtande och generös stämning i gruppen som utbildaren hjälpte till att skapa”.

Hur upplever ni samarbetet med Advantum?

Vi upplever Advantum som väldigt lyhörda och tar till sig det vi sagt och gjort justeringar efter det.

Vad har ni märkt för resultat av programmet?

Vi har fått fin respons och många är väldigt nöjda och tycker att fler borde gå utbildningen. De vill ses igen och ha mer. Vi har lagt till coaching efter utbildningen för att följa upp och förankra. De som deltagit i Ledarskolan får en annan inställning till ledarskapet, och ser vikten av att leda genom det coachande förhållningssättet.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande insatser?

Det är viktigt att ha en tydlig målbild vad man vill ha ut av insatsen, så man kan efterfråga det. Advantum kan även hjälpa till i det analysarbetet och komma med tips och idéer.

Varför väljer ni Advantum Kompetens?

Vi uppskattar verkligen vårt samarbete med Advantum Kompetens och rekommenderar dem gärna för liknande insatser.

 

Fakta

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektföretag och det tredje största i Europa. Vi är över 800 medarbetare på 14 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. White grundades år 1951 och ägs av medarbetarna. 509 aktieägare varav 122 partner.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden