Tydligare målstyrning i rollen som chef och ledare

Wendela Öberg, HR Chef på Bisfront, såg ett behov av att stärka och motivera sina medarbetare och chefer som individer.

Tillsammans med fem andra företag i telekombranschen sattes samarbetsprojektet YouLearn upp, ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden, för utveckling av både medarbetare och chefer. Visionen var att göra callcenter till en populär första arbetsplats.

Hur såg upplägget för projektet ut och vad var era behov?

Vi gjorde en stor behovsanalys där vi involverade både chefer och medarbetare genom enkäter, fokusgrupper och studentuppsatser. Den omfattande analysen landade i ett stort antal utbildningsinsatser löpande under 2 år där vissa insatser gällde alla företag och vissa anpassades efter de individuella behoven på företagen. Alla anställda inom företagen, medarbetare som chefer, inkluderades i utbildningsprojektet.

Vilken roll hade Advantum Kompetens i ert projekt?

På Bisfront såg vi behov av att ge cheferna konkreta verktyg kring ”Rollen som chef och ledare” och vi valde att tillsammans med Advantum Kompetens skräddarsy en utbildning för unga chefer. I utbildningen som var en tvådagars utbildning ingick bland annat målstyrning och personlig effektivitet där cheferna fick lära sig att bryta ner målen och arbeta smartare.

Vad skulle du säga utmärker Advantum Kompetens ledarutbildningar?

Lyhördhet och engagemang. Det märktes att Advantum Kompetens lyssnade in våra behov. Upplägget och pedagogiken gjorde att alla hade lätt att hänga med och utbildaren var strålande i sitt sätt att inspirera och involvera deltagarna och anpassade sig efter målgruppen.

Utbildningarna är mycket pedagogiska innan, under och efter och det finns ett stort engagemang från Advantum Kompetens sida för målgruppsanpassning och resultatstyrning. Våra medarbetare är otroligt nöjda och utvärderingarna gick i taket. På en 6 gradig skala var snittbetyget sällan lägre än 5,5 i avseende om helhetsintryck, upplägg, utbildare och mervärde för framtiden. Alla kände sig delaktiga och höll sig engagerade. Det är helt klart den bästa företagsanpassningen som vi gjort på Bisfront!

Vad har ni sett för resultat så här långt?

Vi ser att våra chefer jobbar smartare vilket sparar in tid för dem själva. De har fått handfasta tips om hur de bryter ner stora mål till aktiviteter och konsekvensstyrningen har blivit tydligare. Det handlar både om att skapa tydlighet och rätt förutsättningar för utveckling och uppföljning. Vi har fått enkla verktyg för att verkligen se till att det vi kommit överens om blir gjort och samtidigt märks det att medarbetarna själva ser värde och motivation i att följa upp vad de lärt sig.

Deltagare om utbildningen:

”Jag fick insikter om mitt arbetssätt och vad jag ska göra för att skapa utrymme för att kunna fokusera på det som skapar resultat”

”Jag tycker utbildaren var mycket bra, en av de bästa utbildare jag stött på hittills. Han var avslappnad, kunnig och hade en öppen dialog med oss vilket jag uppskattade”

”Jag kan använda allt!” I varje integration med medarbetare och kollegor. Vi ska ändra hela förhållningssättet hos oss gällande konsekvensstyrning och målsättning! Ett stort gemensamt arbete är på gång!”

”Fantastisk utbildning som jag har verklig nytta av. Något jag aldrig fått utan detta!”

Om företaget

Bisfront grundades 2006 som ett bolag för leadsgenerering och bokning av affärsmöten, de var ett av de första inom området i Norden.

Under de kommande åren utvecklades tjänsteutbudet i takt med en föränderlig marknad och kundernas förändrade behov. 2016 utvecklade Bisfront en metod för headhunting/sourcing, som har sparat deras kunder både tid och pengar.

Wendela Öberg

HR Chef

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden