Effektivitet och balans i livet – viktigt för tjänstemännen på TMF

2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en period då många uttryckte att de upplevde stress och hade svårt att hinna med. Som en del av Svenskt Näringsliv går TMF under ramavtalet med Advantum Kompetens och en dialog runt en insats inleddes. Utbildningsdagen blev av först i oktober samma år då man ville säkerställa att alla som behövde detta stöd hade möjlighet att delta. Hösten 2020 genomfördes en halvdag uppföljning på distans för att återuppta temat.

Hur såg lösningen ut?

Upplägget var en heldags utbildning där insikter, tips och trix förmedlas på ett aktivt och interaktivt sätt. Vi använde hela Advantum Kompetens lärprocess med stöd i Lärportalen. Där förmedlas förberedande uppgifter och råd kring lärande inför utbildningen. Efter utbildningen hämtar man själv ut sitt intyg den vägen och blir påmind om att fortsätta arbeta med sina nya verktyg. Det gör stor skillnad att vara mentalt förberedd inför utbildningen och att ha tänkt igenom vad man vill få ut. Vi har också arbetat aktivt med att fortsätta utbyta erfarenheter och tips med varandra. På den vägen kom initiativet att bygga på med en halvdag ett år senare för att stärka deltagarnas fortsatta utveckling framåt.

Vad blev resultatet?

Många känner sig lugnare utifrån kunskapen om verktygen för hur man kan skapa struktur, prioritera och styra sin tid och planering. Vi uppfattar att många planerar och använder tiden bättre. Hela gruppen har blivit mer proaktiva. Några viktiga verktyg som vi använder och påminner varandra om är att inte titta på mailen hela tiden, att stänga av pushar och notiser så att man eliminerar distraktioner samt att man avsätter tid för att hinna med det som måste hinnas.

Utbildningen var en del av flera åtgärder som vi genomförde för att få till en förändring.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vi tog in förslag från flera leverantörer. Advantum Kompetens innehåll var det som bäst matchade våra behov. Vi kände till Advantums varumärke sedan innan. Kollegor inom Svenskt näringsliv, som gått andra utbildningar på Advantum Kompetens, som kunde dela goda erfarenheter. Det vägde mycket tungt i vårt val.

Utbildaren som vi haft är mycket duktig på att lära ut och nå fram. Det bidrog också till att vill ville ha en uppföljande halvdag.

Om företaget

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

Cecilia Ask Engström

Chef Branschutveckling

Fler kundcase

– Förbättrad presentationsförmåga efter utbildningsinsats Vad var bakgrunden? Ambientos konsulter genomför presentationer och redovisningar i många olika situationer och miljöer. För att säkra att vi och våra kunder får ut maximal effekt...
– Skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på balans i livet Vad var utmaningen? När vi satte ihop ett nytt ledarprogram med start hösten 2022 tänkte vi göra mycket själva men ville ändå få...
Vad var utmaningen? Under vintern 2020 upphandlade Stockholm Exergi en samarbetspartner kring ledarutveckling, och specifikt kring Leda utan att vara chef. Det fanns ett stort antal ledare utan personalansvar som behöver få...
Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...

Kontakta mig!


  Kontakta mig helst via

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*