Effektivitet och balans i livet – viktigt för tjänstemännen på TMF

2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en period då många uttryckte att de upplevde stress och hade svårt att hinna med. Som en del av Svenskt Näringsliv går TMF under ramavtalet med Advantum Kompetens och en dialog runt en insats inleddes. Utbildningsdagen blev av först i oktober samma år då man ville säkerställa att alla som behövde detta stöd hade möjlighet att delta. Hösten 2020 genomfördes en halvdag uppföljning på distans för att återuppta temat.

Hur såg lösningen ut?

Upplägget var en heldags utbildning där insikter, tips och trix förmedlas på ett aktivt och interaktivt sätt. Vi använde hela Advantum Kompetens lärprocess med stöd i Lärportalen. Där förmedlas förberedande uppgifter och råd kring lärande inför utbildningen. Efter utbildningen hämtar man själv ut sitt intyg den vägen och blir påmind om att fortsätta arbeta med sina nya verktyg. Det gör stor skillnad att vara mentalt förberedd inför utbildningen och att ha tänkt igenom vad man vill få ut. Vi har också arbetat aktivt med att fortsätta utbyta erfarenheter och tips med varandra. På den vägen kom initiativet att bygga på med en halvdag ett år senare för att stärka deltagarnas fortsatta utveckling framåt.

Vad blev resultatet?

Många känner sig lugnare utifrån kunskapen om verktygen för hur man kan skapa struktur, prioritera och styra sin tid och planering. Vi uppfattar att många planerar och använder tiden bättre. Hela gruppen har blivit mer proaktiva. Några viktiga verktyg som vi använder och på minner varandra om är att inte titta på mailen hela tiden, att stänga av pushar och notiser så att man eliminerar distraktioner samt att man avsätter tid för att hinna med det som måst hinnas.

Utbildningen var en del av flera åtgärder som vi genomförde för att få till en förändring.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vi tog in förslag från flera leverantörer. Advantum Kompetens innehåll var det som bäst matchade våra behov. Vi kände till Advantums varumärke sedan innan. Kollegor inom Svenskt näringsliv, som gått andra utbildningar på Advantum Kompetens, som kunde dela goda erfarenheter. Det vägde mycket tungt i vårt val.

Utbildaren som vi haft är mycket duktig på att lära ut och nå fram. Det bidrog också till att vil ville ha en uppföljande halvdag.

Om företaget

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Du möter våra produkter dagligen – från småhus och trappor till designmöbler och badrum. TMF företräder cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.

Cecilia Ask Engström

Chef Branschutveckling

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden