Swedbank lyfter sina interna tränare

Swedbank har sedan många år ett 60-tal interna tränare som utbildar inom branschspecifika områden som utgår från affärsverksamheten på privat- och företagssidan. Vi har som ambition att skapa en sammanhållande struktur och en tydlig plattform för tränarna i form av Trainers Academy. Genom en inspirationsdag för tränare ville vi fylla på med kompetens och energi avseende pedagogik och framförandeteknik. Syftet var att stärka tränarna i rollen som utbildare ge dem en verktygslåda att arbeta utifrån för att nå ut till olika målgrupper, väcka intresse och engagemang, variera metod samt hantera utmanande utbildningssituationer.

Vi valde att förbereda tränarna med hjälp av Advantum Kompetens e-learning i presentationsteknik för att under Kick-offen fokusera på pedagogikens grundbultar och mer interaktiva delar.

Utbildaren från Advantum Kompetens gjorde ett superbra jobb med att utbilda och inspirera vår tränare. Hon väckte många tankar och skapade nyttiga reflektioner och bidrog mycket till det goda erfarenhetsutbytet och nätverkandet under dagen. Det kändes som en enda stor familj

Både innehåll och övningar var pricksäkra för tränarna och många skratt blev det också. Jag hörde bara lovord på minglet på eftermiddagen. Superkul. ”

Vilka fördelar såg ni med att kombinera e-learning med klassrumsträning?

Tack vare e-utbildningen var tränarna förberedda inför klassrumsträningen och det gjorde att startsträckan blev kortare. Tränarna fick möjlighet att reflektera över egna utmaningar gällande presentation och retorik inför inspirationsdagen. De hade redan en uppfattning om detta när gruppövningar och diskussioner drog igång.

Vad har ni märkt för resultat av er insatts?
Tränarna har gett oss feedback att de, efter inspirationsdagen, har fått en större förståelse för varför våra utbildningar är uppbyggda som de är och varför övningarna är utformade på ett visst sätt och varför de kommer i en viss ordning.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför en liknande satsning?
En av de stora vinningarna med detta upplägg är att det skapades en vi-känsla under dagen. Tränarna fick genom övningar insyn i varandras utmaningar och tips och knep både från Advantum Kompetens men även från sina tränarkollegor i hur olika utbildningssituationer kan hanteras. Upplägget gav en bra balans mellan teori, övningar, diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Det hade varit svårt att uppnå på annat sätt.

Vad var det som gjorde att ni valde Advantum Kompetens?
Det var faktiskt ett enkelt val. Advantum Kompetens utbildningsupplägg var i synnerhet mest pricksäker efter de behov vi ville fylla med en tränardag. Vi hade dessutom en bra dialog i de vidare diskussionerna efter att vår kravspecifikation var inskickad.

Upplägget
Swedbank Kick off för internlärare
Antal dagar: e-learning i presentationsteknik som förarbete 1 timme + en halv dag Praktisk pedagogik i storforum.
Metod: Ett blandat lärande  där halvdagen i storforum (55 personer) blev aktivt och inspirerande till övningar och erfarenhetsutbyte tack vare e-learningen som förarbete. Storforumet byggdes upp i form av café-pedagogik för full aktivitet i öar och grupper.

Om företaget

Anställda: ca 16 000 personer
Bransch: Bank
Verksamhet:
En modern och inkluderande bank med 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder. Sveriges största bank till antalet kunder med ledande ställning även i våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen.

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden