SPLAY ONE lär upp medarbetare i syfte att kliva in i en mer ledande roll

Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en leverantör med ett program som kunde matcha det.

Hur såg lösningen ut?

Åsa, senior konsult och kursledare på Advantum Kompetens, satte ihop en jättebra struktur med tester, föreläsning och individuell coaching som matchade våra behov och NENT:s kursplan.

Vad blev resultatet?

Våra medarbetare är mycket nöjda. De har fått verktyg för att stärka sin roll och att kunna hantera olika situationer mer pedagogiskt. Nedan är kommentarer från deltagarna:

”Det var bra att man fick diskutera utifrån sin egen roll och riktiga händelser.”

”Mycket av kursen fick mig att inse saker om mig själv jag inte tidigare visste. Lite som terapi har det hjälpt mig att sedan kunna ge en bättre sida av mig själv till kollegor.”

”Gruppövningar (tex som att öva på hur kommunikation kan förloras i kommunikationsleden) var väldigt hjälpsamma och vi skulle kunnat ha haft mycket mer av det då det kändes som att man lärde sig mycket av de pedagogiska övningarna.”

Vad ser ni för bestående resultat nu ett tag efteråt?

Bättre dialog inom teamen och starkare informella ledare i teamet. Deltagarna har fått insikter om sig själva, sina starka och svagare sidor och hur man utvecklar dem. Ju mer tiden gått och med mer distans och reflektion desto mer har deltagarna uppskattat insatsen.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande utmaningar?

Vi är mycket nöjda med Åsa och Advantum Kompetens utbildning och det är helt rätt att utbilda medarbetarna löpande så att de får kunskaper att leda sina kollegor.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

NENT:s HR avdelning rekommenderade er efter urval av 3 förslag där Advantum Kompetens var snabbast på att svara, lösningsfokuserade och väldigt flexibla.

Om företaget

Splay One är Nordens ledande “Entertainment agency”, resultatet av sammanslagningen mellan contentbyrån Nice One och det digitala mediehuset Splay. De hjälper varumärken att navigera i det nya medielandskapet och nå bortom reklam. Inom teamet jobbar de nära med branschens främsta digitala kreatörer/talanger och med ständig utveckling av deras MCN. De har totalt 120 medarbetare och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och i Helsingfors.

Lovisa Wachtmeister Bååth

Group Director of Administration

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden