Så fick Socialdemokraterna några av de bästa mötena någonsin

Vad var utmaningen?

Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar väldigt mycket med möten, säger Mia. Vi ville hitta ett sätt för alla medlemmar och medarbetare att känna sig inkluderade på mötena oavsett erfarenhet, bakgrund och ålder. Ibland upplevdes det som att möteskulturen i vissa fall var fast i gamla strukturer, modeller och traditioner. Syftet var att bli mer professionella i att hantera möten och mötespersoner.

Hur såg lösningen ut?

En viktig del för Socialdemokraterna var att utbildaren behövde få en god förståelse för organisationen och möteskulturen, för att som utestående se vad som ”sitter i väggarna” och sätta fingret på var utmaningarna ligger, säger Mia. -Utbildaren lade mycket tid i förstudien att ”skugga” och observera oss i våra olika mötesrum, i en spännvidd av mindre möten på kansliet till stormöten med hundratals deltagare, berättar Mia vidare.

Lösningen blev en 2-dagars personalutbildning i facilitering på en kursgård. Det blandades teori och förståelse, med olika caseövningar. Vi fick med oss värdefulla verktyg som vi fortsatt använder i vardagen, både i faktiska möten och som övningar. Eftersom utbildningen var i internatform kunde man även passa på att göra sociala teamaktiviteter kvällstid, och Advantums utbildare var med hela tiden vilket skapade en väldig bra dynamik och förtroende.

Vad blev resultatet?

Mia säger att det finns ett före och ett efter denna insats. Vi var innan bra på de formella mötesdelarna, men har efteråt fått en helt annan insikt i att göra upp spelregler, ha en bra struktur och relevans för alla, samt hantera olika mötesdeltagare. Efter utbildningen har vi några av de bästa mötena någonsin, som också går att applicera på exempelvis andra utbildningar och sammankomster. Känsloladdade möten där man ska välja eller välja bort personer har man blivit bättre på att styra och hantera på ett mer konstruktivt sätt. Bra möten och mötesstruktur leder både till högre effektivitet och i sin tur till att man fattar bättre beslut.

När sedan pandemin slog till hjälpte utbildaren i stället att hålla möten i det digitala, som en påbyggnadsutbildning. Det gjorde att man som organisation kunde ligga i framkant i de digitala mötena också. Vi var det enda partidistriktet som lyckades genomföra vårt årsmöte inom utsatt tid trots begynnelsen av corona, berättar Mia. Det skedde helt digitalt och ingen annan vågade sig på det. Faciliterings-tänket vi hade fått från utbildningen var helt avgörande, menar Mia.

Mia säger att de är väldigt nöjda med leveransen och kan rekommendera andra att ta kontakt med Advantum för att se om personkemin stämmer med våra utbildare och övriga inblandade.

Om företaget

Socialdemokraterna i Stockholm är en ideell, politisk organisation som hanterar föreningsmöten, ledarskapsfrågor, utbildning & studier, nomineringar, och mycket annat på distriktsnivå i Stockholm. På kansliet finns det 12 anställda.

Mia Malmgren

Kanslichef

Fler kundcase

Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...
Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...
Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden