Schibsted ger alla ledare rätt förutsättningar

För ett par år sedan identifierade Schibsted ett behov av att skapa en gemensam plattform för alla nya ledare i hela organisationen. Man ville ha ett program som ger nya ledare de verktyg som gör störst skillnad i vardagen. Med åren har även mer erfarna chefer gått programmet och upplevt att de fått värdefulla insikter och verktyg.

Hur ser upplägget ut?
Vi har valt att utgå från Advantum Kompetens öppna utbildning ”Ny som chef” för att den ger en bred palett av teorier, insikter och konkreta verktyg på de områden som alla ledare behöver känna till och behärska för att klara sig bra i sin roll. Vi använder oss fullt ut av den pedagogik Advantum Kompetens erbjuder för att stödja lärandet då vi upplever att den är i ständig utveckling. Vi har anpassat upplägget och innehållet lite. Bl.a. genom att ta bort delarna om arbetsrätt helt och hållet, lägga till övningar som känns relevanta för vår verksamhet samt anpassning av den grafiska profilen till vår egen. Utbildningen genomförs på tre dagar i följd. Vi upplever att det är en bra lösning då det händer mycket på de här tre dagarna och man behöver få vara inne i det ostört. En annan fördel med att ha tre dagar i följd är att det ger bra sammanhållning i grupperna. Det underlättar det nätverkande som skapas i samband med utbildningen mellan personer som inte känner varandra innan de träffas där.

Vad var era behov när ni började titta på detta?
Det vi ville göra med utbildningen var att skapa en gemensam bas för alla nya chefer i organisationen oavsett vilket bolag man kommer ifrån. Vi har ju både små och stora bolag. En del är i uppstart och andra är 150 år gamla. Cheferna behöver träning och rätt verktyg oavsett.

Hur ser målgruppen ut?
Från början tänkte vi främst på personer som snart skulle bli chefer eller som varit chefer i max ett år. Efter två år och sju genomförda utbildningsgrupper så har vi även genomfört samma program för chefer som har några års erfarenhet av ledarskapet men kanske inte fått den här typen av utbildning tidigare. Samma upplägg och innehåll har passat bra för dem med. Det finns mycket som även de känner igen sig i och kan använda i sin vardag.

Är detta del i något större?
Ja, detta är en del av Schibsted Learninglab som erbjuder ett mycket stort utbud av utbildning för både chefer och medarbetare. De tre dagarna i ”ny som chef” kursen kompletteras  med separata kurser i arbetsrätt och arbetsmiljö på hemmaplan. Utöver detta finns kurser i motivation, personlig effektivitet, presentationsteknik och mycket mer, allt efter hur behovet ser ut hos verksamhet och individ.

Hur har ni upplevt insatserna? Vad säger kursdeltagarna?
Den här utbildningen har ett fantastiskt resultat. Den får toppranking gång efter gång. Vi får idel positiva kommentarer från kursdeltagarna gällande såväl upplägg och innehåll som om kursledarna som alltid är mycket kunniga och kan ge många praktiska exempel och referera till egna erfarenheter. De har samtidigt också varit mycket inspirerande och energigivande som personer. Man uppskattar att grupperna har en begränsad storlek så att alla får plats och syns. Att teori och praktik blandas gör att det aldrig känns tråkigt och många ”energizers” hjälper till att hålla energin uppe hela dagen. Även att genomföra kursen i Advantum Kompetens lokaler upplevs som ett plus. De finns centralt i Stockholm vilket gör att man är nära arbetsplatsen men ändå inte på jobbet. Lokalerna upplevs också som trevliga och mycket ändamålsenliga.

Vad har ni märkt för resultat av programmet?
Det händer mycket utifrån de här dagarna. Vi mäter inte alla de parametrar som ledarträning och ett gott ledarskap i förlängningen resulterar i men den här utbildningen har gett ledarna i vår organisation ett tydligare fokus på ledarskapet. De är bättre förberedda när de går in i rollen som ledare. Kvalitet på ledarskapet påverkar ju i slutänden vem som väljer att ta anställning hos oss och påverkar benägenheten att stanna kvar.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande insatser?
Gå noga igenom behoven i organisationen. Både utifrån dagsläget men också med en blick in i framtiden. Tänk långsiktigt.

Börja med en pilot. Även om man tar reda på allt man kan innan så är kursdeltagarna det verkliga facit. Vi gjorde en enskild uppföljning med varje kursdeltagare efter piloten. Efter det kunde vi t.ex. ta bort arbetsrätten helt ur vårt program då det kändes som lite för mycket. Tänk också på vad det är organisationen vill förmedla med utbildningen. Vad är det för budskap som ska fram. Hur ser ni på ledarskapet? Det ska reflekteras i ett ledarprogram.

Varför väljer ni Advantum Kompetens?
Vi tittade på fler leverantörer när vi skulle sätta ihop den här utbildningen. Det här upplägget hade ett bra innehåll utifrån de behov vi hade ringat in. Det i kombination med det pedagogiska upplägget som är speciellt för Advantum Kompetens och som verkar vara i ständig utveckling gjorde att vi valde dem. Det här är den första insatsen som Schibsted har anlitat Advantum Kompetens för. Nu har vi arbetat ihop i drygt två år och genomfört sju utbildningsgrupper och planerar ytterligare inför 2016.

Om företaget

Schibsted är en internationell familj av digitala konsumentvarumärken med mer än 5 000 anställda. De har mediehus i världsklass i Skandinavien, ledande marknadsplatser och digitala tjänster som ger konsumenterna möjlighet. Miljontals människor interagerar med Schibstedföretag varje dag.

Eva Idmark

Talent Manager, Schibsted Sverige

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden