Sabis utvecklar butiks- och hotellchefer i effektiv planering och prioritering

Vad var utmaningen?
Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår att förutse och där kundens upplevelse alltid är i fokus. Cheferna leder ofta en stor grupp anställda och rollen innebär att guida, coacha och utveckla sitt team. För att skapa de bästa förutsättningarna för det egna självledarskapet samt teamets och butikens framgång ville Sabis under våren 2023 satsa på att utveckla samtliga butikschefer och hotellchefer i effektiv planering och prioritering.

Hur såg lösningen ut?
Advantum Kompetens skapade ett skräddarsytt upplägg där cheferna under två dagar fick kunskap, verktyg och insikter kring ett smörgåsbord av områden som stärker chefernas förmåga att planera och prioritera på ett mer effektivt sätt. Bland annat innehöll utbildningen ämnen som delegering, våra inre drivkrafter, vikten av långsiktig planering, värdet av strukturerad prioritering, målstyrning, feedback och coaching. Utbildningen är fokuserad på deltagarens egna förutsättningar och innehåller stora delar självreflektion. I slutet av utbildningen har deltagarna skapat en tydlig handlingsplan för den fortsatta lärresan.

Kommentarer från deltagare
”Idag arbetar jag med målfokusering och är noggrann med att alltid avsätta tid för planering och uppföljning i min vardag”.

Vad ser ni för resultat i dag?

Vi kan redan märka att cheferna gör på ett nytt sätt. De använder verktygen och blir hjälpt i vardagen med att prioritera och planera mer effektivt. Alla uppskattade utbildningen och vi har planer på att genomföra ytterligare satsningar för fler chefer på Sabis.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?
Ledarna som gått utbildning har själva bokat in möten med sin närmsta ledare för att få stöd i deras individuella utvecklingsplan.

Varför valde ni Advantum Kompetens? 
Vi har samarbetat med Advantum Kompetens flera gånger och vi har alltid varit mycket nöjda med de konsulter vi arbetat med och utbudet av utbildningar. Dessutom är det mycket värdefullt att ha en möjlighet att skräddarsy sina utbildningar utifrån verksamhetens behov. Vi upplever att vi får en mycket bra guidning av Advantum Kompetens att styra in på den utbildningen som passar oss för just det tillfället och deltagare.

 

Känner du igen dig och din organisation i utmaningen? Kontakta oss på info@advantumkompetens.se för ett förutsättningslöst möte där vi pratar om din organisations behov och målbilder. Du får ett konkret förslag – kostnadsfritt.

Om företaget

Sabis är ett Stockholmsbaserat familjeföretag grundat 1874. Med vår historia och tradition av kvalitet och service har Sabis en unik position inom mat och service och driver idag restauranger, caféer, hotell- och mötesanläggningar samt matbutiker.

Linnea Stenströmer

HR Business Partner

Fler kundcase

Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...
Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...
Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden