Så har SBC jobbat vidare med digitala workshops

Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper under våren.

Så tycker vår uppdragsgivare att det fungerar:

“Vi hade tillsammans med Advantum flera inplanerade workshops för vårt kompetensprojekt när Corona-pandemin bröt ut. Ett för oss viktigt och strategiskt arbete med många chefer och medarbetare involverade kunde dock fortsätta enligt plan tack vare ny teknik och Advantums proffsiga erfarenhet av att genomföra workshops digitalt. Erfarenheten från de workshops som genomförts är mycket positiv – närvaron och engagemanget bland deltagarna har varit stort och dessutom har vi märkt ett mer effektivt genomförande. I tider då den fysiska gemenskapen på arbetsplatser minskar drastiskt är denna form av sammankomster dessutom otroligt värdefulla – att fokusera på verksamhetens framtid och fortsatta utveckling och ge tid för kreativitet och fortsatt lärande är viktigt. Jag kan därför varmt rekommendera att fortsätta era planerade utbildningar och workshops i digital form.”

Petra Schneider, HR-chef

Deltagare i workshoparna säger bland annat:

“Spännande att se att det fungerar så bra som det faktiskt gjorde.”

“Bättre än fysiskt, då det blir mer tidseffektivt , och  minskad miljöeffekt”

Om företaget

BC står för Sveriges BostadsrättsCentrum. De har sedan starten 1921 brunnit för att hjälpa bostadsrättsföreningar att få ut så mycket som möjligt av sitt arbete – så att fastigheten kan öka i värde och de boende trivas. Under åren har de blivit experter på allt ifrån rabatter och stambyte till stadgeändringar och flerårsbudgetar. För ska både fastigheten och ekonomin må bra, då måste man ha koll på helheten. Och tänka långsiktigt. De vill bidra till ett bekymmersfritt styrelsearbete och boende genom en effektiv och proaktiv förvaltning. Både inom teknik, ekonomi och juridik.

Petra Schneider

HR-chef

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden