Så har SBC jobbat vidare med digitala workshops

Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper under våren.

Så tycker vår uppdragsgivare att det fungerar:

”Vi hade tillsammans med Advantum flera inplanerade workshops för vårt kompetensprojekt när Corona-pandemin bröt ut. Ett för oss viktigt och strategiskt arbete med många chefer och medarbetare involverade kunde dock fortsätta enligt plan tack vare ny teknik och Advantums proffsiga erfarenhet av att genomföra workshops digitalt. Erfarenheten från de workshops som genomförts är mycket positiv – närvaron och engagemanget bland deltagarna har varit stort och dessutom har vi märkt ett mer effektivt genomförande. I tider då den fysiska gemenskapen på arbetsplatser minskar drastiskt är denna form av sammankomster dessutom otroligt värdefulla – att fokusera på verksamhetens framtid och fortsatta utveckling och ge tid för kreativitet och fortsatt lärande är viktigt. Jag kan därför varmt rekommendera att fortsätta era planerade utbildningar och workshops i digital form.’’

Petra Schneider

HR-chef

Deltagare i workshoparna säger bland annat:

”Spännande att se att det fungerar så bra som det faktiskt gjorde.”

”Bättre än fysiskt, då det blir mer tidseffektivt , och  minskad miljöeffekt”

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden