Så fick Vattenfall verktyg och trygghet i vardagen som ledare

Vad var utmaningen?

Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning.

Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som länge önskat en utbildning i ledarskap. Vi alla i gruppen är i grunden ingenjörer och saknar många av delarna som behövs för ett bra ledarskap. Så vi önskade ökad insikt i beteenden och psykologiska faktorer i verksamheten samt konkreta verktyg för att hantera olika situationer i vardagen som ledare.

Hur såg lösningen ut?

Vi valde att genomföra en tre dagars utbildning, fysiskt i klassrum, med fokus på många olika ledarskapskompetenser. Ett ganska grundläggande paket som var avsett att stärka personer i vår situation. D.v.s. med utgångspunkt i de utmaningar och förutsättningar som råder när man är ledare utan chefsbefogenheter och personalansvar.

Vi fick förberedande övningar via Advantum Kompetens Lärportal™. Ett bra material för att få stöd i att ta med sig så mycket som möjligt från utbildningen. Vi hade lite ont om tid så förberedelserna blev lite varierande. Nästa gång kommer vi att planera in tid för var och en så vet vi att alla har avsatt tid för att genomför de på ett bra sätt.

Kommentarer från deltagare

Omdömena om utbildarens kompetens på området och pedagogiska förmåga landade på 5 av 5. Omdömena om utbildningen som helhet landade på 5 av 5.

Några kommentarer från deltagare:

  • Jag tyckte det täckte väldigt bra de områden vi var ute efter. Bra vinklat och vridet. Bra exempel som är verklighetsförankrade och som var lätta att se i sen egen värld
  • Bra utbildare som såg vår grupps behov och önskan om stöd. Gav en lättare förståelse jämfört om vi hade varit blandade med andra yrkesgrupper.
  • Väldigt bra att vi fick åka med hela vårt team. Dels för att lära känna varandra, dels för att det kan bli lättare att anamma kunskapen och hålla uppe den tillsammans.
  • Trevlig kurs som man blev motiverad att fortsätta på egen hand.

Vad ser ni för resultat i dag?

Det har gått ungefär 6 månader och vi följer upp olika aktiviteter och dess resultat på våra kvartalsmöten. Det är svårt att sätta fingret på men man tar med sig många delar som är med i bakhuvudet. Utbildningen har gett oss verktyg och trygghet i vardagen som ledare. En investering som kommer till nytta.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?

Vi fortsätter att följa upp varandra. Vi hoppas också på möjligheten att bygga på med mer ledarutveckling när det passar oss.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vattenfall har avtal med Advantum Kompetens. Där finns ett långt samarbete och förmånliga priser.

Om företaget

Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätsägare genom dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB.

Mattias Karlsson

Driftingenjör

Fler kundcase

Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...
Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden