Så fick Vattenfall verktyg och trygghet i vardagen som ledare

Vad var utmaningen?

Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning.

Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som länge önskat en utbildning i ledarskap. Vi alla i gruppen är i grunden ingenjörer och saknar många av delarna som behövs för ett bra ledarskap. Så vi önskade ökad insikt i beteenden och psykologiska faktorer i verksamheten samt konkreta verktyg för att hantera olika situationer i vardagen som ledare.

Hur såg lösningen ut?

Vi valde att genomföra en tre dagars utbildning, fysiskt i klassrum, med fokus på många olika ledarskapskompetenser. Ett ganska grundläggande paket som var avsett att stärka personer i vår situation. D.v.s. med utgångspunkt i de utmaningar och förutsättningar som råder när man är ledare utan chefsbefogenheter och personalansvar.

Vi fick förberedande övningar via Advantum Kompetens Lärportal™. Ett bra material för att få stöd i att ta med sig så mycket som möjligt från utbildningen. Vi hade lite ont om tid så förberedelserna blev lite varierande. Nästa gång kommer vi att planera in tid för var och en så vet vi att alla har avsatt tid för att genomför de på ett bra sätt.

Kommentarer från deltagare

Omdömena om utbildarens kompetens på området och pedagogiska förmåga landade på 5 av 5. Omdömena om utbildningen som helhet landade på 5 av 5.

Några kommentarer från deltagare:

 • Jag tyckte det täckte väldigt bra de områden vi var ute efter. Bra vinklat och vridet. Bra exempel som är verklighetsförankrade och som var lätta att se i sen egen värld
 • Bra utbildare som såg vår grupps behov och önskan om stöd. Gav en lättare förståelse jämfört om vi hade varit blandade med andra yrkesgrupper.
 • Väldigt bra att vi fick åka med hela vårt team. Dels för att lära känna varandra, dels för att det kan bli lättare att anamma kunskapen och hålla uppe den tillsammans.
 • Trevlig kurs som man blev motiverad att fortsätta på egen hand.

Vad ser ni för resultat i dag?

Det har gått ungefär 6 månader och vi följer upp olika aktiviteter och dess resultat på våra kvartalsmöten. Det är svårt att sätta fingret på men man tar med sig många delar som är med i bakhuvudet. Utbildningen har gett oss verktyg och trygghet i vardagen som ledare. En investering som kommer till nytta.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?

Vi fortsätter att följa upp varandra. Vi hoppas också på möjligheten att bygga på med mer ledarutveckling när det passar oss.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vattenfall har avtal med Advantum Kompetens. Där finns ett långt samarbete och förmånliga priser.

Om företaget

Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten. Företaget är producent av elektrisk energi, fjärrvärmeleverantör samt elnätsägare genom dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB.

Mattias Karlsson

Driftingenjör

Fler kundcase

– Skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på balans i livet Vad var utmaningen? När vi satte ihop ett nytt ledarprogram med start hösten 2022 tänkte vi göra mycket själva men ville ändå få...
Vad var utmaningen? Under vintern 2020 upphandlade Stockholm Exergi en samarbetspartner kring ledarutveckling, och specifikt kring Leda utan att vara chef. Det fanns ett stort antal ledare utan personalansvar som behöver få...
Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...

Kontakta mig!


  Kontakta mig helst via

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*