Så fick Kristinehamns kommun ökad samsyn kring projektmetodik

Vad var utmaningen?

I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete är projekt-betonat vilket man inte alltid tänker på. Det skapar fallgropar i arbetet att man inte ser sig som projektledare. Behovet bestod både i att får insikter i projektmetodik och verktyg för ledarrollen som projektledare.

Huvudsyftet var att få samsyn och ett gemensamt språk kring projektmetodik samt utveckla individerna till säkrare projektledare.

Läromålen som ringades in för insatsen var:

 • Att nå insikt om projektledarskapets utmaningar
 • Att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i projektledarrollen
 • Att med grundläggande kunskaper i ledarskap och kommunikation stärka sin förmåga att leda och utveckla projektgrupper

Hur såg lösningen ut?

Vi landade i ett upplägg som tog avstamp i två heldagar med fokus på projektmetodik och verktyg för projektets olika faser. Detta kompletterades med en dag med fokus på verktyg för att ta ägandeskapet och ledarrollen i projektarbetet och ökad förståelse för grupputveckling och mänskligt samspel. Mellan de två tillfällena hade vi i uppgift att implementera metoderna i de projekt man har på bordet just nu.

Innehållet motsvarade en stor del av den öppna utbildningen Ny som projektledare.

Kommentarer från deltagare

Omdömena om utbildarens kompetens på området och pedagogiska förmåga landade på 5 av 5. Omdömena om utbildningen som helhet och utbildningsmaterialet landade på 4,4 av 5.

Några kommentarer från deltagare:

 • Utbildaren var mycket bra, skapade en trevlig och trygg miljö för diskussioner. Inlyssnande och kom med många praktiska råd.
 • En mycket bra kurs. Första projektledarutbildningen för min del. Mycket att ta in men jag har fått med mig mycket.

Vad ser ni för resultat i dag?

Det har inte gått så lång tid sedan senaste utbildningsdagen och vi kan ändå se att deltagarna har blivit bättre som ledare och känner sig tryggare i både arbetssätt och roll.  Vi har en ökad samsyn kring projektmetodik och vi upplever ett behov av att sprida kompetensen, kring att starta och leda projekt, bredare i organisationen.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?

I förberedelserna till utbildningen fanns tydliga instruktioner kring hur man får ut så mycket som möjligt av sin utbildning. Det fanns motsvarande instruktioner för de som är chef till deltagare. De tog jag till mig som beställare och chef och utifrån den vägledningen har vi planerat uppföljning och vidare aktiviteter för att hålla lärandet och utvecklingen vid liv.

Till exempel har vi utifrån den nyvunna kunskapen tagit fram projektplaner för de nya projekt som avdelningen ska påbörja och redovisat dem för varandra. Vi håller även på och omarbeta de mallar vi har i vår projektmodell. Utöver det har vi tankar på att bygga på med projektmetodik för de som beställer och följer upp projektarbete så att samsyn gäller även där. Det kommer att vara speciellt värdefullt i de projekt där flera förvaltningar är involverade.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vi hade testat en projektledarutbildning hos en annan leverantör som hade för stort fokus på plan- och bygglagen och dess process. Jag letade runt och höll koll på projektledarutbildningar och det som beskrevs på Advantum Kompetens hemsida såg bra ut. Jag tog kontakt och samarbetet har fungerat väldigt bra.

Om företaget

Kristinehamns kommun är en kommun i Värmlands län och landskapet Värmland. Kommunen gränsar i söder till Gullspångs kommun, i väster till Karlstads kommun, i norr till Storfors kommun och i öster till Degerfors kommun. Centralort är Kristinehamn.

Kalle Alexandersson

Planeringschef

Fler kundcase

– Förbättrad presentationsförmåga efter utbildningsinsats Vad var bakgrunden? Ambientos konsulter genomför presentationer och redovisningar i många olika situationer och miljöer. För att säkra att vi och våra kunder får ut maximal effekt...
– Skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på balans i livet Vad var utmaningen? När vi satte ihop ett nytt ledarprogram med start hösten 2022 tänkte vi göra mycket själva men ville ändå få...
Vad var utmaningen? Under vintern 2020 upphandlade Stockholm Exergi en samarbetspartner kring ledarutveckling, och specifikt kring Leda utan att vara chef. Det fanns ett stort antal ledare utan personalansvar som behöver få...
Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...

Kontakta mig!


  Kontakta mig helst via

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*