RUAG Space lyfter sina stjärnskott

När RUAG Space hade identifierat en grupp medarbetare med driv och vilja att ta ett nästa kliv i karriären ville man erbjuda dem goda förutsättningar att klara av de uppgifter och roller de kan komma att hamna i. Som en del i det satsade de bl.a. på utbildning i Presentationsteknik i ett första steg. Längre fram kommer även en utbildning i retorik. Utbildningen fick mycket fina omdömen och man känner sig säker på få användning av de nya kunskaperna. En utbildning som fler borde få gå!

Vad var era behov när ni började titta på detta?
Vi har en intern utbildning som vi kallar Utvecklande nätverk. Den pågår i två år och syftar till att lyfta de förmågor hos oss som är redo att ta ett nästa kliv i sin utveckling och för att stimulera samarbetet på olika avdelningar. Som en del av utbildningen vill vi ge våra anställda verktyg och träning för att kunna hålla bra presentationer.

Hur såg upplägget ut?
I den här insatsen genomförde vi en endagsutbildning. Fokus var på Presentationsteknik. Jag tycker att det är viktigt att ta en sak i taget så en av anpassningarna i vårt upplägg var att plocka isär Presentationsteknik och Retorik. Nu fick kursdeltagarna möjlighet att träna fokuserat på att stå upp och tala inför varandra utan att blanda in annat. Retoriken kommer vi till i slutet av de två år som Utvecklande nätverk pågår. Deltagarna har fått några tuffa uppgifter att klara under perioden vilka ska presenteras för ledningen. Det kan vara bra att få mer input inför det.

Hur såg målgruppen ut?
Gruppen som ingår i ”Utvecklande nätverk” är personer som har varit på företaget ett tag och nu känner att de är redo för nästa steg och ta på sig mer av en ledarroll. Många av de personer som börjar hos oss är nyexaminerade civilingenjörer med stort intresse för det vi arbetar med. De stannar länge och när de vill ta nästa steg vill vi ge dem det som krävs för att klara det bra.

Hur har ni upplevt insatserna? Vad säger deltagarna?
Vi använder våra egna utvärderingar och utbildningen fick väldigt höga betyg från båda grupperna. I snitt fick de 4,7 och 4,5 av 5 möjliga i snitt. Det var bara 4:or och 5:or och då får man ha med i beräkningen att en del människor aldrig sätter en 5:a för att det alltid kan bli bättre. Några spontana omdömen var: “läraren var väldigt bra. Engagerad, tydlig och lättillgänglig. Det blev aldrig segt.” och “det var en engagerande kurs som man kommer att ha nytta av även om det är jobbigt och ovant att stå inför grupp.” Kursdeltagarna upplevde att de fick med sig ny kunskap, självförtroende, en himla massa bra tips, större trygghet och vågar tro mer på sig själva. En kurs som fler borde få gå!

Vad har ni märkt för resultat av programmet?
Det har inte gått så lång tid sedan genomförandet och jag arbetar inte så nära kursdeltagarna så att jag kan uppfatta utvecklingen. De har uppgifter som gör att de kommer att ha användning av det de fick med sig från utbildningen. Jag tror också att de kommer att se på andras presentationer på ett annat sätt efter det här och på så sätt utvecklas än mer.

Hur har ni upplevt samarbetet med Advantum Kompetens?
Utmärkt! Vår kontaktperson på Advantum Kompetens är tydlig, lyhörd för mina önskemål och kommer alltid tillbaka snabbt med information och nya förslag.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande insatser?
Tänk på att det går att skräddarsy upplägg och innehåll utifrån era behov och er situation. Jag hade själv en tydlig bild av hur jag ville ha det och då gick det bra att ta bort och lägga till så att det blev det vi önskade. Om man inte har en tydlig bild så har Advantum Kompetens också många idéer och förslag att komma med.

Varför väljer ni Advantum Kompetens?
Jag hade själv haft kontakt med Advantum Kompetens tidigare men ville inför detta ta råd från mitt nätverk och fick direkt tips om Advantum Kompetens. När jag ändå tittade på flera olika upplägg från olika leverantörer så var det Advantum Kompetens upplägg som kändes mest tilltalande då de låg närmast det upplägg och innehåll som jag tänkte mig. Då krävs det inte så mycket arbete för att anpassa upplägget och det är enklare att förstå varandra om man tänker lika från start. Man pratar samma språk.

Om företaget

RUAG Space är den ledande leverantören av produkter för rymdindustrin i Europa och med en växande närvaro i USA. Erfarenhet, enastående tillförlitlighet, kundfokus och en omfattande, tydligt strukturerad produktportfölj gör RUAG Space till den valda partnern för tillverkare av satelliter och bärraketer över hela världen.

Eva-Lotta Strååt

HR Senior Advisor, RUAG Space.

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden