Vi gör Cramo Adapteos chefer bättre på lönesamtal

För att säkerställa hög kvalitet och engagemang kring lönesamtalen har Cramo Adapteo anlitat Advantum Kompetens för att göra om både mallar och styrdokument kring samtalen liksom träna chefer i att använda dessa på ett tydligt sätt.  I mallarna finns nu en tydlighet kring värderingar och kriterier och det är lättare att se hur lönesamtal och utvecklingssamtal hänger ihop. En enkel PPT fil med röstinspelning gör att chefer och medarbetare lätt kan ta till sig det nya.

I träningen som sattes upp hade deltagarna under en dag utmaningen att möta sina ”medarbetare” och träna på att vara tydliga i samtalen och se hur den nya strukturen hjälper till för att göra samtalen positiva.  En chans till ”torrsim” innan man börjar boka in samtal med de egna medarbetarna som uppskattades mycket av deltagarna.

Utmaning

Cheferna behöver bli bättre på att koppla samman det som sagts i utvecklingssamtalet med lönesamtalet, förklara löneprocessen och argumentera för den lön som är satt.

Lösning

Tydliga mallar och manualer och ett “träningsläger” under en dag med skådespelare som agerade medarbetare.

Hur såg upplägget ut?

På Cramo Adapteo hade man identifierat ett behov av att öka förståelsen för lönesättningen och vad som påverkar den. Både hos chefer och hos medarbetare. En stor del i det handlar om att chefen ska kunna förklara löneprocessen och argumentera för fördelningen av lönen kopplat till prestation och agerande.

Vad var era behov när ni började titta på detta?

Cramo AB och Cramo Adapteo har under det senaste året tagit hjälp av Advantum Kompetens för se över mallar och arbetssätt runt Utvecklingssamtal och Lönesamtal. Hösten 2015 skapades en ny mall för utvecklingssamtal och en manual för samtalet i form av en Power Point men inspelade instruktioner. Våren 2016 var det dags att göra motsvarande för Lönesamtalet.

Cramo Adap_DSC8035_miniteo planerade och genomförde två dagar med fokus på att öka förståelsen för löneprocessen, avtalsförhandling, upplevd rättvisa gällande lönefördelning och lönepotten. Den ena dagen tränade Advantum Kompetens cheferna i att genomföra lönesamtal med de nya mallarna och synsättet som grund. Träningen gjordes med inhyrda skådespelare och deltagarna fick tydlig feedback efter varje samtal för att lättare förstå hur deras formuleringar påverkar mottagandet av budskapet de vill nå ut med.

Dagen började med en genomgång av framgångsfaktorer och fallgropar runt lönesamtal. Cheferna delades upp i par och genomförde sedan två lönesamtal med ”medarbetare” som bjöd på en del vanliga utmaningar och satte chefen på prov i många fall. Efter samtalen fick cheferna feedback från ”medarbetaren” utifrån vad som är framgångsfaktorer i tydliga samtal och motiverande lönesamtal. Det första samtalet kändes utmanande men med feedback och tips inför det andra samtalet var gruppen samstämmig; ”Oerhört bra träning och det andra samtalet blev nu riktigt bra”.

Hur såg målgruppen ut?

Samtliga chefer på Cramo Adapteo samt enstaka deltagare utan personalansvar.

Hur har ni upplevt insatserna? Vad säger deltagarna?

Vi har aldrig haft gemensam träning på området tidigare. Olika personer hade väldigt olika ingångslägen i träningen. De två dagarna blev en bra plattform runt lönebildning och lönesamtal sammantaget. Det var ett intensivt och aktivt program med olika föreläsare för olika delar.

Vi har fått positiv feedback från deltagarna. Man uppskattade mycket att få provköra mot skådespelare. Att träna på skådespelare och prova nya beteenden innan egna samtal skapar en verklig trygghet och tydlighet så att de riktiga samtalen blir bra.

”Det är viktigt att se en röd tråd i samtalen och att det är en process som ska leva över hela året. Den insikten tycker vi att våra chefer fick.” säger Camilla.  ”Jag får intrycket av att sambandet mellan alla delar framstår tydligare för våra chefer nu och det ökar ju chanserna för att de gör det även för medarbetarna.”

En annan styrka var att man fick manualen och mallen dagen innan så att man i förväg kunde få inblick i vad det handlar och vad man kan tänka på. Även mallarna har fått positiva omdömen från cheferna på Cramo Adapteo.

Vad har ni märkt för resultat av programmet?
Vi har ännu inte börjar genomföra årets lönesamtal så det är lite tidigt att utvärdera resultatet av just denna insats.

_DSC0868_miniHur har ni upplevt samarbetet med Advantum Kompetens?
Samarbetet med Advantum Kompetens har fungerat mycket bra. De har visat på en bra förståelse för vår verksamhet och anpassat sig väl till våra förutsättningar. Professionellt, snabbt och effektivt. Processledaren för träningen var inspirerande och kunnig och la sig på rätt nivå. Vi var imponerade över att skådespelarna var så väl insatta i vår bransch och våra förutsättningar. De kunde prata och agera så att samtalen kändes realistiska – som att det var på riktigt.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande insatser?
Mitt tips skulle vara att se till att ha ett klart syfte med den insats ni planerar. Man behöver veta tydligt vad man vill att deltagarna ska ha med sig i slutet av insatsen. Vad är det man vill ge dem?

Varför väljer ni Advantum Kompetens?
Cramo AB har använt Advantum Kompetens tidigare för att skapa effektiva och tydliga mallar för utvecklingssamtalen. Det föll sig naturligt att bygga på med motsvarande mallar för lönesamtalen och då passade vi också på att använda Advantum Kompetens även för träningsmomentet för cheferna på Cramo Adapteo.

Har ni gjort andra insatser tillsammans med Advantum Kompetens?
Vi har arbetat mycket med Advantum Kompetens för några år sedan så det kändes positivt att jobba med dem igen och till och med träffa en av konsulterna från förr.

Kommer ni att fortsätta ta hjälp av Advantum Kompetens?
Jag kan tänka mig att det kan komma fler uppdrag hos oss som Advantum Kompetens passar för.

Sagt av deltagare:

“Bra att få testa riktiga case. Få tips och erfarenheter är nyttigt inför ibland svåra samtal”.

“Bra med skådespelare, blir på riktigt och man lär sig av sina misstag”.

“Bra att det var fokus på den upplevda känslan hos medarbetaren”.

Om företaget

Med Cramo Adapteo får ni trygghet. De har över 30 års erfarenhet av moduler och paviljonger för användning som skola, förskola eller kontor. Deras kunder utgörs av kommuner, landsting samt statlig och privat näringsverksamhet i hela Sverige.

De kännetecknas av djupt kunnande och ett genuint engagemang. Det är kanske därför många av deras kunder hyr lokaler om och om igen. Att lokalerna alltid ska fungera är en självklarhet, därför ingår alltid service i hyran.

Camilla Hensäter

VD Cramo Adapteo

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden