LÖF lägger stor vikt vid kompetensutveckling

Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap.

Vad var er utmaning?

Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya medarbetare, behovsanpassad påbyggnad inom respektive ämnesområde, samt en diplomutbildning i egen regi. Vi tycker därför att det är viktigt att utbilda och vidareutveckla våra interna utbildare som kontinuerligt arbetar med att utveckla medarbetare. Löfs medarbetare har en hög utbildningsnivå och en stor bredd avseende yrkes- och utbildningsbakgrunder.

Hur såg lösningen ut?

I steg ett hade vi en halvdags inspirationsseminarium för en enhet där alla arbetar med att utbilda, ge rådgivning samt konsultera och det var cirka 20 personer. Seminariet var ett smörgåsbord som handlade om hur man anpassar upplägg utifrån lärstilar och målgrupp samt hur man sätter mål med utbildning. Tips och trix för att bli pedagogiska, konsten att lära ut och lära in. I steg två fick sedan 10 medarbetare som arbetar mest med utbildning gå en heldag som mer djupgående gick in på träning, reflektion och feedback inom pedagogik.

Vad blev resultatet?

Advantum var mycket lyhörda för Löfs behov och anpassade insatserna. Utbildningen gav konkreta verktyg som kunde användas direkt i arbetet med att utbilda. Speciellt uppskattat var delen om olika lärstilar. Deltagarna var mycket nöjda med både innehåll och kursledare. Jag som beställare upplever Advantum som professionella och lyhörda samt bra kundbemötande och vi fick tydliga underlag. Hela kedjan från start till uppföljning har fungerat mycket bra.

Vad ser ni för bestående resultat nu ett tag efteråt?

Vi ser att medarbetare som utbildar använder kunskaperna från utbildningsinsatserna och ett resultat är att utbildarna känner sig tryggare och genomför utbildningar med hög kvalitet.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande utmaningar?

Det handlar om att ha en dialog om vilka behov och mål som finns i organisationen och vilken effekt utbildningarna ska ge. Vi vill ha hög kvalitet och som sagt, vi satsar mycket på utbildning/utveckling då måste vi satsa på dem som genomför utbildningar.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Främst för att jag fick tips av ett annan HR person, som anlitat Advantum och var nöjda.   Första mötet var också avgörande då vi kände att Advantum var lyhörda och såg olika möjligheter utifrån vårt önskemål.

Om företaget

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkringsbolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Löf uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. Verksamheten har cirka 190 medarbetare som arbetar med försäkring, skadereglering och patientsäkerhet.

Annika Lundin

HR-specialist Löf

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden