Latour har utvecklat både resultat och relationer med UL

Latour har utvecklat både resultat och relationer med hjälp av UL i sitt ledarprogram. Här berättar Per Engler, HR på Latour Industries om upplägget.

Hur såg upplägget ut och vad var era behov?

Upplägget på ledarprogrammet var 2+2+1 dagar på internat.

Metod: ett blandat lärande med både klassrumsundersvisning, förarbete såväl som hemuppgifter, faktainläsning mellan de olika stegen. Stort aktivt deltagande under utbildningsdagarna.

Innan första utbildningsdagen svarade vi på ett 360-test. Vi satte ihop en grupp från högsta ledningen i de olika bolagen som ingår i Latour, bl.a. fyra VD, tre CFO samt HR-chef och ett par säljchefer. Gruppen sattes ihop för att skapa så mycket diskussion som möjligt mellan olika bolagsledare samt för dem att skapa en naturlig relation för framtiden. Vi sökte en UL- Utvecklande Ledarskap, för vad vi tycker representerar ett modernt ledarskap. (Utvecklande Ledarskap är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003, läs mer nedan). Vi byggde sedan på detta med förändringsledning, konflikthantering, kommunikation och coaching. Syftet med programmet var framförallt att skapa en starkare självinsikt och gruppdynamik hos våra ledare. Teorin kom i andra hand men var verkligen nyttig.

Vad har ni märkt av för resultat av insatsen?

Relationsbyggandet och förtroendebyggandet mellan deltagarna ser vi redan. De har en naturlig vänskaplig relation idag och detta har skapat affärer mellan interna bolag. Resten är svårt att svara på och återstår att utvärdera.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför en liknande satsning?

Mitt främsta tips är att lägga tid på gruppens sammansättning. Den är det viktigaste för att kursen ska bli bra för deltagarna men också för att generera resultat för framtiden.

Vad var det som gjorde att ni valde att arbeta med Advantum Kompetens?

Vi tycker Advantum Kompetens är en pålitlig partner som är flexibel och anpassar alltid utbildningar efter våra behov. De har rätt nätverk och rätt tänk för att skapa resultat.

UL – Utvecklande Ledarskap

Modellen kännetecknas av att en utvecklande ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Om företaget

Anställda: ca 1200
Bransch: tillverkande industribolag under Investment AB Latour koncern
Verksamhet: Latours helägda industrirörelse är organiserad i fyra affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Specma Group och Swegon.

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden