Länsförsäkringar Östgöta satsar på sina talanger

Länsförsäkringar Östgöta lyfter varje år ett antal Talangfulla och drivna medarbetare i ett Talangprogram. Som en del av det programmet ville man ge de utvalda medarbetarna, som redan var skickliga på att hålla i presentationer, verktyg för att förbättra sig på detaljnivå. Man valde två separata kursdagar med fokus på Presentationsteknik. Advantum Kompetens mötte kursdeltagarna på den nivå de var och utvecklade dem vidare.

Vad var behoven?

För att lyfta, utveckla och behålla viktiga, ambitiösa, drivna medarbetare har Länsförsäkringar Östgöta ett ”Talangprogram” som löper över ett år. De åtta deltagarna, med olika bakgrund och yrkesroller, kommer alla i framtiden att ha roller där de behöver hålla i presentationer för att förklara eller sälja in saker till sin arbetsgrupp eller för ledningsgruppen. De ingår också, som en del av programmet, i projekt som de kommer att presentera inför en stor grupp av kollegor. Behoven varierar utifrån yrkesroll och erfarenhet men det de hade gemensamt var att de var skickliga på att presentera saker redan innan. Vi ville ge dem verktyg och förutsättningar att bli ännu bättre. 

Hur såg upplägget ut?

Vi valde ett upplägg med två separata kursdagar för att det är svårt för många att komma ifrån arbetet två dagar på raken. Det gav också tid för reflektion och kursdeltagarna fick möjlighet att koppla kursinnehållet till sina projekt under tiden.

Som en del av metodiken i kursen i presentationsteknik med Advantum Kompetens ingår att kursdeltagarna vid flera tillfällen blir filmade medan de håller presentationer för gruppen. Det ger kursdeltagaren möjlighet att se sina egna styrkor, förbättringsmöjligheter och utveckling. Det upplevdes som lite jobbigt men oerhört lärorikt.

Att det fanns gott om tid för praktiska övningar är något som kursdeltagarna själva kommenterade. De upplevde att de gjorde bra och givande och användbara övningar och fick gott om konkreta tips för förbättring. Upplägget och innehållet upplevdes som lagom utmanande och mycket utvecklande.

Vad har ni märkt för resultat av insatsen?

Advantum Kompetens mötte kursdeltagarna på deras nivå och de har sagt att det var en bra kurs som behövdes. De fick möjlighet att förbättras på detaljnivå. De höll presentationer i början av Talangprogrammets år och var redan då mycket skickliga på det. De känns positivt att de själva kände att de fick möjlighet att förbättras.

Inom kort har de sin slutpresentation för projekten. Då kommer vi att få se att de har fått verktyg som gjort dem ännu bättre.

Varför valde ni Advantum Kompetens och hur fungerade samarbetet?
Att samarbeta med Advantum Kompetens fungerar jättebra. Jag kände till Advantum Kompetens sedan tidigare och lämnade en intresseförfrågan via hemsidan. Jag blev uppring väldigt snabbt och fick en bra dialog med en person som förstod vad vi var ute efter. Vi hade också en bra diskussion runt prisbilden och fick en rabatt då vi slog oss ihop och köpte in detta tillsammans med en annan del av Länsförsäkringar. Allt flöt på bra och kändes bara positivt.

Vad har du får råd att ge till andra som står inför liknande insatser?

Det viktiga är att upplägg och innehåll anpassas till kursdeltagarnas förkunskaper och behov. Våra kursdeltagare fick i förväg fylla i en enkät från Advantum Kompetens för att undvika missförstånd runt förväntningar, förkunskapsnivå och behovsbild.

Pernille Törnquist, HR Business Partner på Länsförsäkringar Östgöta.

Citat:

Speciellt bra var det med praktiska delar. Att få öva.”
– Johan Kaljo, Riskbedömning

Mycket praktik med konkreta tips för förbättring. Bra och givande övningar
– Jimmy Nilsson, Operativ chef Personskador

Jag tycker att jag har lärt mig mycket. Lagom utmanade och mycket utvecklande.”
– Helena Bladh, HR Business Partner

Tydliga genomgångar i kombination med praktiska övningar som var konkreta och användbara.”
– Daniel Wiktorsson, Handläggare Fordonsskador/Värderingsman

Jag fick möjlighet att förbättras”
– Worod Sayeler, Privatrådgivare

Om företaget

Länsförsäkringar Östgöta finns för att ge dig möjlighet till långsiktig ekonomisk trygghet och en enklare vardag. Lokalt och nära hjälper de dig med hela din vardagsekonomi och ditt boende. Med deras helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har de unika möjligheter att göra det.

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden