Karlssons spelade spel – och höjde kundservicen!

När Karlssons varuhus med sina 13 butiker kände behov av att utveckla sina säljare i butik sökte man ett upplägg som man kunde göra på ett kostnadseffektivt sätt och som snabbt gav resultat. Ett annat kriterium var att det skulle kunna gå att återanvända över tid och att man skulle kunna hantera det själva. Lösningen blev ”Kundspelet i butik”. En produkt som Advantum Kompetens utvecklat i olika form för butiksled och i organisationer med spridd organisation där kunden är i centrum. Eller behöver vara det. 

Standard CMYK

Hur såg upplägget ut?

Spelet består av en arbetsplansch, som symboliserar ett butiksgolv, med dialogkort i olika färger. Korten är till för att gruppen ska kunna föra en dialog kring olika frågeställningar och hitta ett gemensamt arbetssätt. Frågorna är indelade i Fakta- Attityd och Dialogkort som antingen diskuteras i tur och ordning, eller per kategori.

Först hade vi en vecka där vi körde spelet med all personal, för att få en gemensam förståelse av vad tanken är och hur vi skall jobba med spelet framöver. Vi körde tre till fem butiker samtidigt och den direkta responsen var mycket positiv. De såg fördelar i att nyanställda får detta till sig som en check på introduktion, så att vi alla har samma utgångspunkt och ett gemensamt arbetssätt.

Vilka behov täcker spelet?

Spelet täcker allt som har med kundbemötandet att göra, hur vi ska hantera olika sorters kunder och göra dem nöjdare med sitt besök på Karlsson så att de känner sig välkomna och återkommer. Säljarna får en ökad trygghet i samtalet med kund. Spelet täcker också ett stort behov då ny eller yngre personal utan erfarenhet har möjlighet att få tips och råd från erfaren personal vid diskussioner samtidigt som de själva har chansen att bidra med sina egna uppfattningar och idéer.

Vad har ni märkt av för resultat av insatsen?

Det har varit väldigt bra att spela på personalmötena då alla är samlade och man diskuterar dessa viktiga frågor. Det öppnar ögonen för många hur man egentligen ska bemöta kunderna på bästa sätt. Upplever att personalen har blivit mer lyhörda, de ”ser” kunden, t.ex. genom att ställa frågan om det är något de kan hjälpa till med (och inte vänta tills kunden frågar). De har blivit mer trygga.

Vad skulle du ge för tips till andra och varför valde ni oss som leverantör?

Jag tycker helt klart att detta är värt att satsa på, personalen får utbildning på ett enkelt sätt som är lätt att ta till sig. Vi valde Advantum Kompetens för vilka ni är och vad ni förmedlar.

  • Intresse för oss som kund
  • Engagemang och viljan att leverera det vi enats om
  • Kunskap inom området
  • Enkelhet i samarbetet är en summering av resultatet.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden