Ökad kompetens kring ledarskap på alla nivåer

Vad var utmaningen?
– Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom jag själv tidigare gått en utbildning hos Advantum Kompetens, som jag tyckte var mycket bra, tog jag kontakt för att höra om vi kunde få hjälp med att stärka våra chefer, berättar Jessika Axäll som är HR Manager på KAMIC Group.

Hur såg lösningen ut?
I tätt samarbete tog vi tillsammans fram utbildningen och under 2013 rullade vi ut och genomförde den första omgången. Sedan dess har ledarskapsprogrammet, som hålls på engelska (Leadership Program), genomförts löpande vid behov. Just nu planerar vi för den omgång som kommer att genomföras under hösten 2023. Programmet är skräddarsytt för KAMIC Group i innehåll och upplägg. Innehållet har justerats en del under åren men grunden är densamma. Syftet med utbildningen har varit att ge deltagarna metoder och redskap för att på bästa sätt leda sina medarbetare. Alla deltagare ska få möjlighet att utveckla sin egen, unika ledarskapsstil.

Utbildningen passar bra för både nya chefer och chefer med lång erfarenhet och den riktar sig till chefer på alla nivåer inom organisationen, fortsätter Jessika att berätta.

Antal deltagare per utbildning har varit 12 – 18 och programmet är uppdelat i fyra moduler, med två heldagar per modul. Deltagarna har tillgång till Advantums lärportal med material, verktyg och övningar före, under och efter programmet.

En viktig del är få mer kunskap om de olika verksamheterna i vår koncern samt att få möjlighet att bygga nätverk med andra chefer. Därför har vi under varje utbildningsmodul lagt in ett avsnitt där våra olika affärsområden presenterar sig. Det brukar vara affärsområdeschefen som kommer och presenterar den egna verksamheten.

Efter programmet faciliterar Advantum även nätverk för tidigare deltagare.

Kommentarer från deltagare
– Under den senaste omgången av ledarskapsprogrammet framförde en av deltagarna att Håkan (konsulten från Advantum) skapar fin stämning i gruppen som gör att man vågar och kan bidra. Deltagarna brukar även uppskatta de konkreta verktyg som ges i programmet, nämner Jessika vidare.

Vad ser ni för resultat i dag?
Det finns en klart ökad kompetens och medvetenhet kring ledarskap, på alla nivåer då det nu är många som gått utbildningen.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?
De chefer som genomgått vårt ledarskapsprogram blir inbjudna till en ”Alumniträff” en gång per år. Alumniträffarna handlar om att fylla på kunskap om ledarskap, om att coacha varandra kring riktiga utmaningar samt att fortsätta sitt nätverksbyggande med andra chefer i koncernen.
Via Advantum har vi även genomfört utbildningar om tex utvecklingssamtal. Vår koncern är väldigt decentraliserad så man bestämmer mycket själva ute i organisationen, vilka utbildningar som behövs utifrån verksamhet och behov.

Varför valde ni Advantum?
Jag har tidigare egna goda erfarenheter av Advantum. Jag gick en skräddarsydd utbildning om konsultativt arbetssätt för HR, med skådespelare som en del av utbildningen. Denna utbildning var väldigt givande och stack ut i mängden. Jag fick då en god känsla och bra förtroende för Advantum.

 

Känner du igen dig och din organisation i utmaningen? Kontakta oss på info@advantumkompetens.se för ett förutsättningslöst möte där vi pratar om din organisations behov och målbilder. Du får ett konkret förslag – kostnadsfritt.

Om företaget

KAMIC Group är en privatägd svensk företagsgrupp med ca 40 bolag verksamma inom teknikhandel och tillverkning, med sammanlagt ca 1700 anställda i Europa, Asien och Nordamerika.

Jessika Axäll

HR Manager

Fler kundcase

Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...
Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden