Folkhälsan blir bättre på att leda på distans

Folkhälsan i Finland är en ideell organisation som arbetar hälsofrämjande på svenska i Finland. De har tidigare använt Advantum Kompetens för företagsinterna utbildningar i att leda Workshops och var nöjda med det användbara resultatet.

Ledarna på Folkhälsans förbund har samma utmaningar som andra ledare har men med den speciella utmaningen i att leda utan att träffas dagligen. Medarbetarna är mycket självgående och mycket ute på fältet som sakkunniga/koordinatorer. Ledningsgruppen ville få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka sin egen roll som distansledare och öka sin förståelse för hur man som ledare i det dagliga behöver agera för att bli tydlig i sin ledarroll på distans

Som utgångspunkt använde Folkhälsan Advantum Kompetens öppna utbildning- ”Att leda på distans” – men gjorde förändringar och anpassningar till sina egna utmaningar. Man kortade också ned programmet från två till en dag.

Under en dag fick man en snabb genomgång av de utmaningar som finns i ledarrollen, så väl på distans som öga mot öga. En del av dagen användes till övningar där man för att simulera distansledarskap jobbar så att man inte ser varandra. Stort fokus är på att bli ännu tydligare i sin kommunikation och feedback och tätare i sin målstyrning.

Enligt Viveca Hagmark på Folkhälsans förbund så blev programmet ”Att leda på distans” precis så som man förväntat och lite till- oerhört effektivt och konkreta verktyg

Upplägget

Namn: Folkhälsan – Att leda på distans
Antal dagar: 1 heldag

Målgrupp. Ledningsgruppen
Metod: Ett anpassat upplägg med egna diskussioner och caseövningar.

Om Folkhälsan gruppen

Anställda: ca 1500 personer
Bransch: Hälsovård och folkbildning
Verksamhet
: Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation, grundad 1921, som jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.