CAVERION stärker sina ledarbeteenden

Caverions samarbete med Advantum Kompetens började för ca 1,5 år sedan med målet att ge nya chefer på Caverion grundläggande ledarskapskunskaper.

Vad var utmaningen?

Vi ville skapa en gemensam förståelse och ge dem konkreta verktyg att använda i sitt ledarskap samt motivera och inspirera dem till att växa och utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi började utbilda 120 medarbetare som gick från att vara serviceledare till  en ny formell chefsbefattning som innebar både personal och resultatansvar. Fortsättningsvis kommer vårt grundläggande ledarskapsprogram att ge samtliga nya chefer och ledare den grundkompetens som vi ser att de har behov av samt stärka dem i rollen för att utvecklas vidare. De kommer att få gemensamma verktyg, ett gemensamt språk och kunna agera utifrån våra gemensamma ledarskapsprinciper. Vi eftersträvar att kontinuerligt stärka och utveckla våra chefer och ledare i ledarskapsrollen.

Hur såg lösningen ut?

Initialt diskuterade och identifierade vi internt vilka behoven var och vad som behövdes för att vi skulle uppnå våra interna företagsövergripande mål. Därefter förankrade vi och diskuterade vidare med Advantum Kompetens som bidrog med förslag på upplägg utifrån deras erfarenhet och kunskap. Vi landade i en två dagars företagsutbildning som blev en del i vårt interna ledarprogramprogram. Lärportalen som vi har genom Advantum har därutöver skapat förutsättningar för individuellt lärande mellan modulerna. Själva utbildningsdagarna varvas med korta teoripass, reflektion, diskussion samt praktiska övningar och träning.

Vad blev resultatet?

Vi ser och upplever en ökad förståelse för vad ledarskapet innebär på Caverion både hos nya men även hos erfarna chefer. Vi har ökat tryggheten i rollen som chef och ledare och skapat enhetliga arbetssätt. Vi har skapat förståelse kring ledarrollen och vad som förväntas av våra chefer och ledare. Utbildningsinsatsen har ökat motivationen och inspirerat våra chefer och ledare till att ta eget ansvar, driva sin egen utveckling, träna på sina nyvunna kunskaper i vardagen och ändra beteenden. Advantum Kompetens är väldigt lyhörda, tillmötesgående och anpassningsbara vilket har resulterat i en väldigt uppskattad utbildning.

Vad ser ni för bestående resultat nu ett tag efteråt?

Medarbetarundersökningen har visat ett högre index på ledarskapet och på den egna utvecklingen. I våra utvecklingssamtal ser vi tydligare mål och handlingsplaner. Det är alltid svårt med mjuka värden men vi har lyckas skapa rätt förutsättningar. Det genomsyrar hela verksamheten att man nu i starkare grad leder sig själv, leder andra och leder sin affär.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande utmaningar?

Jag skulle vilja trycka på vikten av att identifiera behoven  för att kunna uppnå mål och syfte med utbildningsinsatsen. Det är jätteviktigt att diskutera hur uppföljningen av utbildningsinsatsen och de satta aktiviteterna ska ske (och av vem) för att kunna mäta resultatet och därmed säkerställa en långsiktig investering. Det är ju effekten vi vill åt!

Om företaget

Caverion erbjuder avancerade och energieffektiva livscykellösningar för byggnader, industrier och infrastruktur. De bidrar med smarta tekniska lösningar både inom service och projekt. Deras unika tjänsteerbjudande omfattar hela livscykeln, från design till konstruktion och underhåll. De är ca cirka 15 000 medarbetare i 10 länder och huvudkontor finns i Finland. Med drygt 3 000 professionella medarbetare på nära 80 orter runt om i Sverige, kan de erbjuda en kombination av lokal närvaro, hög servicenivå och expertis inom våra 9 teknikområden.

Anna Ernfors

Utbildningsansvarig, Caverion Campus Sverige

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden