Bostadsrätterna använde blended learning för att höja nivån

Utbildarna på Bostadsrätterna kände ett behov av att fräscha upp sina egna utbildningar och sättet de presenterar sina egna ämnen. För att få en enhetligt grund och slipa sin förmåga att nå ut satsade de på ett paket bestående av e-learning, klassrumsträning och individuell coachning. Redan ett halvår efter insatsen har de arbetat om sina presentationer och hittat sätt för att ständigt utvecklas i sitt sätt att presentera och utbilda.

Vad var era behov när ni började titta på detta?
En stor del av vår verksamhet går ut på att utbilda styrelseledamöter i våra medlemsföreningar inom olika fastighetsrelaterade områden som juridik, ekonomi, konflikthantering, fastigheter m.m. Vi hade inte uppdaterat vårt sätt att genomföra utbildningarna på lång tid. Våra utbildningar är uppskattade och får alltid fina utvärderingar. Det var mest för vår egen skull som vi ville fräscha upp presentationerna och få en mer enhetlig grund för hur vi håller våra utbildningar. Både gällande hur vi uttrycker oss men också vårt material.

Hur såg upplägget ut?
Vi satte tillsammans med Advantum Kompetens ihop en lösning som kombinerade olika metoder. Som förberedande uppgift fick vi alla gå igenom e-learningen i Presentationsteknik. Detta följdes av en heldag i klassrummet där vi fick möjlighet att öva på våra presentationer inför varandra. Vi fick feedback av både varandra och från kursledaren. Vid ytterligare ett tillfälle fick vi alla individuell coachning av kursledaren.

Hur såg målgruppen ut?
Alla 11 av oss som håller i utbildningar hos oss gick kursen tillsammans.

 

Hur har ni upplevt insatserna? Vad säger deltagarna?
Det är en bra idé att grunda med e-learning för att få igång sin egen hjärna. ”Hur gör jag egentligen…?”

Vår dag i klassrummet hade stort fokus på praktiska övningar och mycket handgripliga tips. Hur ska vi göra? Vad ska vi tänka på? Vi känner varandra väl och skojar en del. Det märkte kursledaren och anpassade sig till det. Det blev väldigt mycket skratt under dagen. Det öppnar upp och underlättade övningarna. Det var jättebra att ha den stämningen i rummet. Jag har bara hört positivt från mina kollegor om den dagen.

Den efterföljande individuella coachningen var väldigt tydlig och vi fick mycket handgripliga råd på individbasis. Vi blev inspirerade och satte igång direkt att arbeta med förbättringar av våra utbildningar. Jag har hört kollegorna återkoppla att de provat det som lärdes ut.

Vad har ni märkt för resultat av programmet?
Utifrån de konkreta tipsen och detaljerade feedbacken vi fick ut från insatsen har vi ändrat i våra egna utbildningar. Vi har minskat antalet sidor i våra PowerPoints från 60- 40 till ca 14 sidor. Det blir mer komprimerat och ger större utrymme att prata fritt och fokusera mer på det man märker att den aktuella gruppen är intresserad av och ställer frågor runt. Vi kan styra mer över utbildningssituationen. Vi kommer att lägga till en utvärdering av våra kurser för att kunna ta reda på hur våra medlemmar uppfattar det nya.

Ibland är vi två som håller kurs tillsammans. Efter vår insats med Advantum Kompetens har vi bestämt att vi alltid ska ta en stund för att ge varandra feedback och utvärdera hur vi höll kursen.

Det händer också att vi kommenterar och refererar till kursen när vi ändrar eller provar något nytt.

Hur har ni upplevt samarbetet med Advantum Kompetens?
Vi hade ett jättebra samarbete med förmöten med kursledaren för att ringa in behov och fokusområden. Hon lyssnade på våra önskemål och vävde in dem. Hon var också väldigt ödmjuk och kontrollerade i förväg hur långt hon skulle kunna gå i sin feedback. För vår klassrumsträning valde vi att vara i Advantum Kompetens lokaler. Det passar bra att komma bort från arbetsplatsen och koppla bort vardagen ordentligt. När det var dags för den individuella coachningen så kom kursledaren till vårt kontor. Det gav en ökad möjlighet till flexibilitet i tiden. Det uppskattade vi.

Vad skulle du ge för tips till andra som står inför liknande insatser?
Förarbetet är A och O när det gäller utbildningsplanering. Om man tänker efter ordentligt vad det är man behöver så blir det bra. Att ha en god dialog med Advantum Kompetens runt vad som behövs och vad som är möjligt ökar förutsättningarna.

Varför väljer ni Advantum Kompetens?
Vi började titta på en bra lösning redan 2008/2009 och kom då i kontakt med Advantum Kompetens och fick en bild av hur vi skulle kunna göra. Av olika skäl lade vi insatsen åt sidan då. Vi fick en positiv bild av Advantum Kompetens och deras lösning så när vi 2015 åter kände behovet och hade bättre förutsättningar att genomföra en insats av det här slaget så tog vi upp bollen där vi släppt den.

Kerstin Frykberg Andersson, Utbildningschef/Styrelserådgivare på Bostadsrätterna Sverige.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden