BDO arbetar långsiktigt med insatser för ledare

På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för en långsiktig kompetensförsörjning. En viktig del av vår framgång är att säkerställa att våra chefer och ledare har den kompetens och de färdigheter som krävs. Genom åren har vi genomfört ett flertal grupper av vårt eget ledarprogram, vi har gjort mindre justeringar och anpassningar av programmet för att möta verksamhetens behov.

Vad var utmaningen?

I den workshop som genomfördes identifierades ett antal fokusområden för våra chefer på BDO och till det kopplades nyckelbeteenden som våra ledare behövde uppvisa för att utveckla verksamheten i rätt riktning och nå målen.

Hur såg lösningen ut?

Vi ringade in en utvecklingstrappa där nya chefer hos oss, så snart som de påbörjar sin chefsroll, ska gå Advantum Kompetens öppna utbildning för nya chefer. Där får de med sig en bred verktygslåda för rollen som chef. Nästa steg är att gå vårt företagsanpassade ledarprogram i Advantums regi. Det är ett program som hjälper cheferna att göra kopplingen mellan vår vision, strategi, affärsmål, värdegrund och rollen som chef och ledare. Programmet är 6 dagar långt och sträcker sig över ca 4 månader. Advantum Kompetens Lärportal håller ihop helheten från några veckor innan start till några veckor efter sista delen. Förberedande uppgifter inför varje del kommuniceras där så väl som uppföljande påminnelser.

Vad blev resultatet?

Deltagarna får genom utbildningen lära sig använda och applicera verktyg och teorier kopplade till chef- och ledarskap. Praktiska tips som är direkt användbara i vardagen. Dessutom får de, under lärprocessen, möjlighet att reflektera över sin roll som chef och ledare, något som annars är lätt att prioritera bort i en hektisk vardag. Eftersom våra deltagare arbetar i mindre grupper med chefskollegor över hela Sverige skapar de ett internt nätverk där de kan söka stöd och hjälp av andra chefskollegor efter utbildningens slut.

Vad ser ni för bestående resultat på sikt?

Att arbeta med chef- och ledarskapsutveckling på ett långsiktigt och strategiskt sätt hjälper oss att nå våra mål, uppnå vision och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Varför ska man välja att arbeta med Advantum Kompetens?

Advantum Kompetens är en partner inom kompetensutveckling som erbjuder både bredd och djup. Det finns möjlighet för individer att gå olika öppna utbildningar utifrån behov samtidigt som Advantum också gärna hjälper till att göra analysarbetet för att landa ett väl anpassat företagsinternt upplägg. De har också e-learning produkter att komplettera insatser med eller bygga in i blended upplägg.

Om företaget

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi vill med engagemang och proaktivitet leverera enastående service för bästa leverans och största kundupplevelse.

Elin Stensson

HR Business Partner & Specialist Competence Development

Fler kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden