BDO arbetar långsiktigt med insatser för ledare

På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för en långsiktig kompetensförsörjning. En viktig del av vår framgång är att säkerställa att våra chefer och ledare har den kompetens och de färdigheter som krävs. Genom åren har vi genomfört ett flertal grupper av vårt eget ledarprogram, vi har gjort mindre justeringar och anpassningar av programmet för att möta verksamhetens behov.

Vad var utmaningen?

I den workshop som genomfördes identifierades ett antal fokusområden för våra chefer på BDO och till det kopplades nyckelbeteenden som våra ledare behövde uppvisa för att utveckla verksamheten i rätt riktning och nå målen.

Hur såg lösningen ut?

Vi ringade in en utvecklingstrappa där nya chefer hos oss, så snart som de påbörjar sin chefsroll, ska gå Advantum Kompetens öppna utbildning för nya chefer. Där får de med sig en bred verktygslåda för rollen som chef. Nästa steg är att gå vårt företagsanpassade ledarprogram i Advantums regi. Det är ett program som hjälper cheferna att göra kopplingen mellan vår vision, strategi, affärsmål, värdegrund och rollen som chef och ledare. Programmet är 6 dagar långt och sträcker sig över ca 4 månader. Advantum Kompetens Lärportal håller ihop helheten från några veckor innan start till några veckor efter sista delen. Förberedande uppgifter inför varje del kommuniceras där så väl som uppföljande påminnelser.

Vad blev resultatet?

Deltagarna får genom utbildningen lära sig använda och applicera verktyg och teorier kopplade till chef- och ledarskap. Praktiska tips som är direkt användbara i vardagen. Dessutom får de, under lärprocessen, möjlighet att reflektera över sin roll som chef och ledare, något som annars är lätt att prioritera bort i en hektisk vardag. Eftersom våra deltagare arbetar i mindre grupper med chefskollegor över hela Sverige skapar de ett internt nätverk där de kan söka stöd och hjälp av andra chefskollegor efter utbildningens slut.

Vad ser ni för bestående resultat på sikt?

Att arbeta med chef- och ledarskapsutveckling på ett långsiktigt och strategiskt sätt hjälper oss att nå våra mål, uppnå vision och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Varför ska man välja att arbeta med Advantum Kompetens?

Advantum Kompetens är en partner inom kompetensutveckling som erbjuder både bredd och djup. Det finns möjlighet för individer att gå olika öppna utbildningar utifrån behov samtidigt som Advantum också gärna hjälper till att göra analysarbetet för att landa ett väl anpassat företagsinternt upplägg. De har också e-learning produkter att komplettera insatser med eller bygga in i blended upplägg.

Om företaget

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi vill med engagemang och proaktivitet leverera enastående service för bästa leverans och största kundupplevelse.

Elin Stensson

HR Business Partner & Specialist Competence Development

Fler kundcase

Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...
Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...

Kontakta mig!

    Kontakta mig helst via

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden