Avfall Sverige säkrar kvaliteten på sina digitala utbildningar

Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden.

Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del som klassrumsträning. Givet de nya förutsättningarna som kom med Coronaviruset våren 2020 ställde man snabbt om till att utbilda digitalt/på distans. För att säkerställa kvalitén på utbildningarna såg man ett behov av stöd i att genomföra de olika utbildningarna på bästa sätt på distans med digitala medel.

Hur såg lösningen ut?

Advantum Kompetens genomförde en variant av den öppna utbildningen Att utbilda på distans på en dag. Innehållets fokusområden och tekniken som användes anpassades för att motsvara förutsättningarna som utbildarna på Avfall Sverige arbetar under. Advantum Kompetens har lagt upp utbildningen på ett sätt som erbjuder ett metalärande. Det innebär att utbildaren under dagens gång ”lever som de lär” och exemplifierar olika arbetssätt och tips genom sitt eget agerande. Det gäller även tanken om att arbeta med lärprocesser. Deltagarna delades upp i lärpar för att kunna arbeta aktivt med att följa upp och stötta varandra efteråt.

Vad blev resultatet?

Kunskaperna och verktygen vi fick har vi omsatt i praktiken redan nu. Utbildningen kom precis i rätt tid så vi är tacksamma att Advantum Kompetens kunde ordna med utbildning på det datum som vi behövde med mycket kort varsel. Vi tog med oss många olika delar som att arbeta med förberedelser, pedagogiskt tänk och strukturerade körscheman. Vi har tagit fram vår egen mall för körscheman som vi använder i planeringen av våra utbildningar. Den viktigaste frågan i omställningen till digitala genomföranden är att tänka över målet med varje moment av en utbildning för att kunna välja rätt metod. Det hade vi inte på plats innan.

Våra utbildare säger att de känner sig tryggare i förberedelserna inför digitala utbildningar. Tekniken kan fortfarande skapa stress men vi tror att det löser sig med större vana. Vi tar alla chanser till att träna på det tekniska i våra egna interna möten. Det varierar vem som får i uppdrag att förbereda och genomföra våra interna möten på Zoom.

Vi har själva fortsatt att lära av varandra genom att arbeta vidare i Lärpar, delta på varandras utbildningar och ge varandra feedback.

Vad ser ni för bestående resultat?

Våra medlemmar har redan tidigare önskat mer digitala genomföranden. De finns ju över hela Sverige så det har varit mycket resor för både våra utbildare och våra deltagare beroende på kursort. Vi kände oss inte redo men med Corona och efter stöd i den här utbildningen så är vi i full gång och det rullar på. Vi har fått ett fantastiskt gensvar på att vi erbjuder våra utbildningar digitalt och utbildar som aldrig förr. Det digitala klassrummet är här för att stanna och vi kommer att fortsätta med digitala utbildningar.

Varför valde ni Advantum Kompetens?

Vi kontaktade Advantum Kompetens kring det här behovet då vi har avtal och ser Advantum som vår självklara utbildningsleverantör. Vi har gått många olika utbildningar via Advantum Kompetens tidigare. Tex, Praktisk pedagogik, Att leda workshops, Presentationsteknik och Retorik. De har alla varit viktiga kunskapshöjande aktiviteter för att höja vår kompetens så att vi därmed kan leverera kvalitet med professionalitet till våra medlemmar och övriga samhällsaktörer.

Om företaget

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De 400 medlemmarna är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. Avfall Sverige bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen samt bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU. De erbjuder också en omfattande utbildningsverksamhet som är anpassad för branschens kompetensbehov. Utveckling inom hela avfallsområdet är en viktig del i verksamheten. På Avfall Sverige samlas landets högsta kompetens inom avfallsområdet och dessa specialistkunskaper kan våra medlemmar dra nytta av.

Jessica Christiansen

Utvecklingschef och utbildningschef

Fler kundcase

– Skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på balans i livet Vad var utmaningen? När vi satte ihop ett nytt ledarprogram med start hösten 2022 tänkte vi göra mycket själva men ville ändå få...
Vad var utmaningen? Under vintern 2020 upphandlade Stockholm Exergi en samarbetspartner kring ledarutveckling, och specifikt kring Leda utan att vara chef. Det fanns ett stort antal ledare utan personalansvar som behöver få...
Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...

Kontakta mig!


  Kontakta mig helst via

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*