Medvetenhet och konkreta tips för ledarrollen

Vad var utmaningen?
– Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få förståelse och verktyg bland annat hur man leder team och hur blir en strategisk partner till våra kunder. Vi ville få till en utbildning som präglades av vår företagskultur med möjlighet att skräddarsy så den passade vår organisation, berättar Soile Alfredsson som är HR-chef på Krook & Tjäder.

Hur såg lösningen ut?
– Vi inledde med att planera upplägg för utbildningen tillsammans med Advantum och kom fram till att genomföra utbildningen på två dagar.

Första utbildningsdagen var fokus på att stärka vårt ledarskap samt förtydliga UA- (Uppdragsansvarig) och HL-rollen (Handläggare) kopplat till Krook & Tjäders verksamhetssystem. Vi presenterade olika case av uppdragsplanering, där både misstag och framgångsrika lösningar delades, vilket var uppskattat av alla.

Utbildningsledaren från Advantum var moderator för dagen, ställde frågor mellan de olika casen, fick gruppen att diskutera, vilket bidrog till att alla deltagarna var aktiva. Här var även Krook & Tjäders grundare med och pratade om vår kultur och hur vi blir en strategisk partner till våra kunder.

Andra utbildningsdagen handlade mera konkret om att leda team – självkännedom, feedback, och verktyg för hur man kan agera som ledare utan att ha personalansvar.

Kommentarer från deltagare
Många uppskattade delen att bli mer medveten om vilken roll man har som ledare. Konkreta tips på hur man kan ta en dialog, hur man ger feedback, och att avsätta tid i planeringen för att leda.

Hur jobbar ni vidare med ert lärande?
– Vi har nu utbildat många i vår första omgång, totalt sju grupper. Vi har tilltro till att kunskap sprider sig ut i organisationen men vi kommer genomföra en egen utvärdering och planerar framåt därefter. Vi har absolut fått signaler om att flera längtar att få gå den här utbildningen.

Varför vi valde Advantum
För några år sedan jämförde vi Advantum med ett antal andra aktörer. Det vi uppskattade hos Advantum var bland annat flexibiliteten med möjlighet att få företagsanpassade utbildningar samt möjligheten till öppna kurser för enskilda individer. Vi fick även ett fint samarbete med en utbildningskonsult som hjälpte oss ta fram en ledarfilosofi som vi inte hade på plats, avslutar Soile.

 

Känner du igen dig och din organisation i utmaningen? Kontakta oss på info@advantumkompetens.se för ett förutsättningslöst möte där vi pratar om din organisations behov och målbilder. Du får ett konkret förslag – kostnadsfritt.

Om företaget

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor med över 300 medarbetare. Det är ett fullserviceföretag som arbetar inom samhällsplanering, landskap, arkitektur, inredning och produktdesign samt som processpartner, med uppdrag både nationellt och internationellt. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Halmstad, Uppsala, Östersund, Kristianstad, Karlstad och Oslo.

Soile Alfredsson

HR-chef

Fler kundcase

– Skräddarsytt ledarskapsprogram med fokus på balans i livet Vad var utmaningen? När vi satte ihop ett nytt ledarprogram med start hösten 2022 tänkte vi göra mycket själva men ville ändå få...
Vad var utmaningen? Under vintern 2020 upphandlade Stockholm Exergi en samarbetspartner kring ledarutveckling, och specifikt kring Leda utan att vara chef. Det fanns ett stort antal ledare utan personalansvar som behöver få...
Vad var utmaningen? Butiks- och hotellchefer på Sabis är engagerade och målfokuserade och de lägger ner mycket av sin arbetstid på den så viktiga operativa vardagen. En vardag som kan vara svår...
Vad var utmaningen? – Uppdragsledarna hos oss har saknat en formell ledarskapsutbildning på samma sätt som våra chefer med personalansvar får i dagsläget. De leder utan att vara chef och behöver få...
Vad var utmaningen? – Året var 2012 när vi insåg att vi hade många chefer som hade ett stort ansvar men att få av dem hade någon formell utbildning inom ledarskap. Eftersom...
Vad var utmaningen? Sommaren 2021 gick Arbetsförmedlingen ut med en upphandling kring utbildning i att Leda utan att vara chef. I den pågående omorganisationen fanns många personer med ledande funktioner utan chefsbefogenheter...
Vad var utmaningen? Mia Malmgren är kanslichef sedan fem år på Socialdemokraterna i Stockholm. En stor del av hennes jobb är som utvecklingsledare och att ansvara för organisations- och ledarutveckling. Organisationen jobbar...
Vad var utmaningen? Mercur Solutions inledde hösten 2022 en satsning i att förstärka företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Att kompetensutveckla samtliga chefer i arbetsmiljö var en viktig åtgärd i det arbetet. Det var också...
Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...

Kontakta mig!


  Kontakta mig helst via

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Boka ett förutsättningslöst möte

   Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*